Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|

Ukrayna Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Savaş Nedeniyle Yatay Geçiş Ve Özel Öğrencilik Başvuru Duyurusu

Ukrayna'daki üniversitelerde öğrenim gören ancak Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkemize gelmek isteyen öğrencilerin, Yükseköğretim Genel Kurulunca belirlenen şartlar çerçevesinde yatay geçiş hakkından yararlanabilmeleri amacıyla Üniversitemiz tarafından açılan kontenjanlara başvurular 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Üniversitemize yatay geçiş yapabilmek için yurt dışında kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulunca tanınmış olması gerekmektedir.

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Tarihleri

11 – 15 Nisan 2022

Sonuçların İlanı

20 Nisan 2022

Asil Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihi

21 – 22 Nisan 2022

Yedek Aday İlan Tarihi

23 Nisan 2022

Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihi

25 Nisan 2022

ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Yatay Geçiş Şartını Sağlayamayan Öğrenciler için Başvuru Tarihleri

11-15 Nisan 2022

Sonuçların İlan Tarihi

19 Nisan 2022

Kesin Kayıt Tarihi

20 Nisan 2022

Yatay Geçiş Başvurusu Yapıp Yararlanamayan Öğrenciler için Başvuru Tarihleri

26-29 Nisan 2022

Sonuçların İlan Tarihi

5 Mayıs 2022

Kesin Kayıt Tarihi

6 Mayıs 2022

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

 1. Başvurular online olarak yapılacaktır. Posta ve kargo yolu ile evrak kabul edilmeyecektir. Beyan edilen bilgiler ile gönderilen belgelerde farklılık olması, belirtilen sürede işlem yapılmaması ve ilgili koşulların sağlanamaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Başvuru tarihi sona erdikten sonraki not değişikliği, belge ekleme, değiştirme, düzeltme ve benzeri talepler kabul edilmeyecektir.
 3. Adayların tek tercih hakkı olup belirtilen tarihler arasında başvurusunu veya kaydını yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.
 4. Başvuru sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi web sayfasında (www.aybu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizin e-posta adresinden, adayın başvuru esnasında beyan ettiği e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT: Kayıt sırasında belgelerin orijinalinin ibraz edilmesi zorunludur

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Biyometrik fotoğraf
 2. Son üç ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi ve apostil tasdikli Türkçe tercümesi
 3. Not Dökümü Belgesi (Transkript) ve apostil tasdikli Türkçe tercümesi
 4. Disiplin Durum Belgesi (Transkript veya Öğrenci Belgesinde belirtilmiş ise kabul edilecektir.)
 5. Ders içerikleri ve apostil tasdikli Türkçe Tercümesi (Öğrencinin kayıtlı olduğu programa ve tamamlamış olduğu sınıflara ait ders içeriklerini gösteren sayfalar)
 6. Başvuru için gerekli asgari puana sahip olunduğunu gösterir ÖSYS-YKS ve/veya Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi
 7. İngilizce dil muafiyetini sağladığını gösterir belge (zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar için)
 8. Yabancı uyruklular için Türkçe Yeterlilik Belgesi (Türkçe ve %30 İngilizce veya Arapça programlarda)
 9. Emniyet Müdürlüğünden alınan onaylı giriş-çıkış kaydı
 10. Geçerlik süresi dolmamış pasaportun kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın yer aldığı sayfaları
 11. Başvuru türünü doğrulayan ilgili kimlik bilgileri

 

ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna'daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, üniversitemizde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Biyometrik fotoğraf
 2. Son üç ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi ve apostil tasdikli Türkçe Tercümesi
 3. Not Dökümü Belgesi (Transkript) ve apostil tasdikli Türkçe Tercümesi
 4. Disiplin Durum Belgesi (Transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmiş ise kabul edilecektir.)
 5. İngilizce dil muafiyetini sağladığını gösterir belge (Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar için)
 6. Yabancı uyruklular için Türkçe Yeterlilik Belgesi (Türkçe ve %30 İngilizce veya Arapça programlarda)
 7. Emniyet Müdürlüğünden alınan onaylı giriş-çıkış kaydı
 8. Geçerlik süresi dolmamış pasaportun kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın yer aldığı sayfaları
 9. Başvuru türünü doğrulayan ilgili kimlik bilgileri           

               

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İÇİN;                           

Kontenjanlar İçin Tıklayınız.
Online Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız.      
Online Başvuru İçin Tıklayınız. 

                   

ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURULARI İÇİN….                  

Online Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız.
Online Başvuru İçin Tıklayınız.

 

ÖNEMLİ LİNKLER

Yükseköğretim Genel Kurulunca Belirlenen Şartlar İçin Tıklayınız.
Şartlarla İlgili “Soru ve Cevaplar” İçin Tıklayınız.
YÖK Tarafından Tanınan Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumu Listesi İçinTıklayınız.

 

İLETİŞİM

T.C. Uyruklu Öğrenci başvuruları için;
Tel: 0 (312) 906 11 44

Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları için;
Tel: 0 (312) 906 11 42

E-posta: aybuyataygecis@ybu.edu.tr