Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN DUYURU - ANNOUNCEMENT AS TO ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

30.11.2021

Uluslararası Öğrenci Alım Kontenjanlarına öğrenci alımları kapsamında Yükseköğretim Kurul toplantısında;

1) ÖSYM tarafından 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına,

2) Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ile Mimarlık programlarına öğrenci kabulünde sadece MYÖS sonucunun kullanılmasına ve bu programlara Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen MYÖS taban puanı veya üzerinde puana sahip olanların başvuru yapabilmesine, karar verilmiştir.

Bu doğrultuda Üniversitemize başvuru yapacak adayların yapılacak olan MYÖS sınavı için ÖSYM (osym.gov.tr) sayfasında yer alan duyuruları takip etmesi önem arz etmektedir.

2022-2023 Akademik Yılı uluslararası öğrenci alımı için düzenlenecek olan başvuru kılavuzumuz Üniversitemiz internet sayfasında daha sonra ilan edilecektir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

 

In the meeting of Higher Education Council, below decisions have been taken as to the admission of International Students:

1) To offer an Central Examination for Admission of International Students (MYÖS) by Student Selection and Placement Centre (OSYM) from the year 2022 onwards,

2) To admit merely the result of MYOS for student admission to the programs such as Medicine, Dentistry, Pharmacy, Law, Educational Sciences, Engineering, and Architecture and to apply these programs with the minimum score of MYOS or more determined by Council for Higher Education of Turkey.

In the line with this, prospective students of AYBU are supposed to browse the announcements as to MYOS announced on the website of OSYM (osym.gov.tr). 

International Students Admission Guide for 2022-2023 will be announced on the website of AYBU soon.

Sincerely yours,