Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı

 

 

Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Ü. Alper AKDENİZ

1980 yılında Ankara’ da doğdu. 2003’ de Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarından birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi oldu. Ud icrasına dair tecrübelerinin ud eğitimine aktarılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Bilimsel yayınlarında ud icrası alanındaki birikimini müzik eğitimi alanındaki altyapısı ile buluşturarak ‘Türk Müziği Eğitimi’ alanına katkıda bulundu. Toplu Uygulama, Solfej/Nazariyat, çalgı ve icra dersleri verdi. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok konser, TV-Radyo programları, sanatsal etkinlikler ve CD kayıtlarında yer aldı. Alper Akdeniz halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.