İdari Personel

 

Fakülte Sekreteri / Konservatuvar Sekreter Vekili 

Ahmet ALPARSLAN

 

Şef

Tuğra AYDIN

 

Memur

Uygur KAYAN

 

Memur

Mediha TÜRKOĞLU