Bölümler

 

PROGRAMLAR

Türk Din Musikisi Lisans Programı

Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış, bu incelikleri Türk Müziğinin geçmişten geleceğe tutarlı bir şekilde aktarılması sürecinde kullanabilecek nitelikli icracı, araştırmacı, akademisyen ve araştırmacıların yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Program diğer eğitim programlarından daha farklı olarak “meşk” eğitimini ve tarihsel kaynakları, güncel eğitim araçları ve bilgilerle destekleyerek kullanmaya ve eğitimin içine yerleştirebilmeye gayret etmektedir.

Programın en güçlü yönü olarak, disiplinler ve kültürlerarası bakışı gözükmektedir. Programa dahil olan öğrenciler öncelikle İslam ve Türk Müzik Kültürü esas alınmak şartıyla değişik kültürlerin dini müzik örnekleri ile de aşina hale getirilecek, “din” kavramını besleyen tüm kültürel unsurlara program boyunca vakıf olacaklardır.

Programa öğrenciler, Üniversitenin kabul ettiği taban YGS puanına ek olarak iki aşamalı bir yetenek sınavı ile kabul edilmektedirler.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Bölümü Türk Din Musikisi Programı’ndan mezun olanlar, Türk Din Musikisi alanında icracılık ve bestecilik yönü ağırlıklı olmak üzere, eğitim ve araştırma yetilerini de geliştirecek bir eğitim almış olacaklardır.

Türk Din Musikisi Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün “Türk Din Musikisi”, “Ortaçağ Tarihi” ve “Yeniçağ Tarihi” anabilim dallarının ortak girişimiyle açılan program, Lisans eğitimini "Türk Din Musikisi" veya geleneksel müziğin farklı alanlarında tamamlamış ya da bu alanlarda birikim sahibi olmuş ve "Türk Din Musikisi’nin" tarihi zemininden yola çıkarak, bu müzik geleneğinin kuramı ve icra teknikleri ile ilgili ile ileri çalışmalar yapmak isteyen adayların "Türk Din Musikisi Tarihi’nin” felsefi, edebi, kuramsal, sosyal, psikolojik temelleri ve etkileri ile ilgili donanımlarını, disiplinler ve kültürler arası ilişkileri kurarak arttırabilmek amacıyla açılmış ve ilk kez 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde öğrenci kabul etmiştir.

Söz konusu programa üniversitenin şart olarak öne sürdüğü en düşük yabancı dil ve ALES puanına ek olarak, yazılı sınav ve sözlü mülakat ile öğrenci kabul edilmektedir.

 

PROGRAMS

Turkish Religious Music Undergraduate Program

The main aim of the program, which was commenced under the Department of Turkish Music, is to educate qualified performers, researchers and academicians who realize the subtleties of historical music traditions of our country and who can use these subtleties in the process of adapting Turkish Music from the past to the future in a consistent way.

The program, unlike any other education program, endeavors to use the master-apprentice style training and historical resources supported by current educational tools and knowledge; and introduce them into our education system.

The key strength of the program is its interdisciplinary and cross-cultural point of view. Students who are accepted to the program will be familiar with religious music pieces from different cultures, providing the primary basis to Islam and Turkish Music Culture and will be competent on all the cultural elements supporting the “religion” concept throughout the program.

Students are accepted to the program by means of a two stage aptitude test in addition to the base YGS point acceptable by the university.

Graduates of the Turkish Religious Music Program of the Department of Turkish Music – Yıldırım Beyazıt University will have an education that will develop their education and research capacity, mainly on performance and compositional aspects of Turkish Religious Music.

The History of Turkish Religious Music Graduate Program With Thesis

This program was commenced by the initiatives of “Turkish Religious Music”, “Medieval History” and “Modern History” Departments of Institute of Social Sciences – Yıldırım Beyazıt University.

The program aims to enhance the knowledge of students on philosophical, literal, theoretical, social and psychological principles and effects of “The History of Turkish Religious Music” by building interdisciplinary and cross-cultural relations.  

The focus group of the program are students who are graduates of “Turkish Religious Music” program or various other programs on traditional music, or who have experience on these fields and willing to perform advanced studies on theory and practice of Turkish Music tradition based on the historical background of “Turkish Religious Music”.

Students were accepted to the program in spring semester of 2013-2014 academic year for the first time.

Students are accepted to the program by means of a written exam and an oral interview in addition to the base YGS and ALES points required by the university.