İç Kontrol Kurulu

İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Ü. Serbülend ARPA

Dr. Öğr. Ü. Alper AKDENİZ

Dr. Öğr. Ü. Burcu AVCI AKBEL

Öğr. Gör. Çağlar TOPTAŞ

Öğr. Gör. Emre DÜZENLİ