KONSERVATUVARIMIZ YETENEK SINAVI TARİHLERİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÛSİKÎSİ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK DİN MÛSİKÎSİ LİSANS PROGRAMI

ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHLERİ (2019-2020)

Başvuru Tarihleri: 05-27 Ağustos 2019

Başvuru Şekli: İnternet (Online)

Başvuru Adresi: https://obs.ybu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

Yetenek Sınavı: 2-3-4 Eylül 2019

Sınav Sonucunun İlanı: 5-6 Eylül 2019

Kesin/Yedek Liste Kayıt: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulacaktır.

Not: Başvuru sayısına göre tarihlerde değişiklik yapılabilir.