Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Ar-Ge 2021

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
2021 Yılı Teşvik Raporu

Fakültemizde 2021 yılına dair yapılan ArGe amaçlı çalışmalar Akademik Teşvik kapsamında belirlenmiş ve bölümler/akademisyenler bazında açıklanmıştır. Buna göre Fakültemizde Akademik Teşvik kapsamında yapılan çalışmalar başlıca atıf, yayın, tebliğ, proje ve araştırma kalemleri altında toplanmıştır.

Akademisyenlerin teşvik puanlarının en büyük bileşeni makalelere yapılan atıflardan kaynaklı olmuştur. Teşvik puanlarında ikinci büyük bileşen de yayınlar olmuştur. Akademik Teşvik bakımından bileşen olan Tasarım, Patent, Ödül ve sergi kalemlerinde Fakültemizde bir çalışma yapılmamıştır.

Fakültemizde görev yapan 89 öğretim üyesi mevcuttur. 40 öğretim üyesi 2021 yılı Akademik teşvik için 30 puan barajını geçecek çalışmalar yapmıştır. Bu kapsamda; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde akademik teşvik için

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Biyomedikal Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Kimya Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Matematik
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği

 

olmak üzere toplam 11 bölümden öğretim üyeleri akademik teşvik başvurusunda bulunmuştur. Söz konusu bölümlerin puan dağılımı Tablo 1'de verilmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri 2021 yılında 75 makaleyi hazırlayarak/hazırlanmasına katkı sağlayarak Uluslararası indekslerce taranan bilimsel dergilerde yayınını gerçekleştirdiler. Gerek 2021 yılında hazırlanan çalışmaların yayınlandığı dergilerin etki değerleri gerekse geçmiş yıllarda yapılan yayınlara yapılan atıfların sayısı akademisyenlerimizin yayınlarının kalitesine işaret etmektedir.

Tablo 1. Bölümler Bazında Yapılan Çalışmalarda Akademisyen Ortalama Puanları
Birim Proje Araştırma Yayın Atıf Tebliğ Toplam
Bilgisayar Mühendisliği 0.000 0.000 24.697 18.675 0.600 43.972
Biyomedikal Mühendisliği 8.000 0.000 19.079 18.150 0.000 45.229
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 0.000 0.000 11.704 23.743 0.414 35.861
Endüstri Mühendisliği 0.000 0.000 29.556 24.360 10.600 64.52
Enerji Sistemleri Mühendisliği 0.000 0.000 13.920 25.400 3.000 42.3
İnşaat Mühendisliği 0.000 0.000 14.460 19.920 0.270 34.6
Kimya Mühendisliği 0.000 0.000 12.300 30.000 0.000 42.3
Makine Mühendisliği 0.000 0.000 11.687 26.150 0.150 38.0
Matematik Mühendisliği 0.000 0.000 1.800 28.725 0.000 30.5
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 0.000 2.500 11.384 25.550 1.875 41.3

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi toplamda 1716,41 puan ile 2021 yılı teşvik başvurularını gerçekleştirmiştir.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 1. Bölümler bazında ortalama puan dağılımı. Mavi sütun teşvik alan öğretim üyelerinin puan ortalamasını turuncu sütun da bölüm öğretim üyelerinin almış olduğu puanın bölümde bulunan öğretim üyesine bölünmesi ile elde edilen ortalamayı göstermektedir.

Başvuran öğretim üyeleri içerisinde en yüksek ortalamayı Endüstri Mühendisliği bölümü elde etmiş, alınan puanların tüm öğretim üyelerine bölünmesi ile en yüksek puanı yine Endüstri Mühendisliği elde etmiştir. İki öğretim elemanı bulunan Kimya Mühendisliğinin ortalamasını bu durumda değerlendirmeye almamak daha uygun olacaktır.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 2. Bölüm bazında akademik teşvik başvuru yaparak 30 üzerinde puan alan öğretim elemanı sayıları

Şekil 2 incelendiğinde en çok başvuru 8 öğretim üyesi ile Makine Mühendisliği bölümünden gelmiştir.

Bir diğer analiz, bölümlerdeki toplam öğretim üyesi sayısı ile akademik teşvik programına başvuran öğretim üyesi sayısı arasındaki ilişkiyi açıklamak için Şekil 3’te verilmiştir.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 3. Bölümlerde Akademik Teşvik Başvurusunda Bulunan Öğretim Üyesi ve Toplam Öğretim Üyesi Sayıları

Şekil 3 incelendiğinde sadece Biyomedikal ve Kimya Mühendisliği bölümleri öğretim üyelerinin tamamının başvuruda bulunduğu görülmektedir. Bu iki bölümün birinde 2 diğerinde 3 öğretim elemanı bulunmaktadır. Grafik genel olarak incelendiğinde bölüm bazında akademik teşvik programına başvuran öğretim üyesi sayısının toplam öğretim üyesine oranının %45 civarında olduğu görülmektedir.

Son olarak Şekil 4’te her bölümün yüzdelik dilimler halinde katkısı verilmiştir.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Şekil 4. Fakülte bazında kazanılan puanların Akademik Teşvik bileşenleri bakımından büyüklükleri