Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

AR-GE ve Endüstriyel İşbirliği Komisyonu

Prof. Dr. Cİhangir DURAN
Dr. Öğr. Üys. M. Abdullah BÜLBÜL
Dr. Öğr. Üys. İbrahim YILMAZ
Arş. Gör. Mehmet Salih TÜRKER