Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

AR-GE ve Endüstriyel İşbirliği Komisyonu

Unvan Ad Soyad Bölüm
Prof. Dr. Cİhangir DURAN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Doç. Dr. M. Abdullah BÜLBÜL Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim YILMAZ Endüstri Mühendisliği
Araştırma Görevlisi Mehmet Salih TÜRKER İnşaat Mühendisliği