Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Müfredat, Akreditasyon ve Ölçme Komisyonu

Prof. Dr. Hasan OKUYUCU
Prof. Dr. İlyas ÇANKAYA
Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA
Prof. Dr. Taha TAŞKIRAN
Dr. Öğr. Üys. Fahrettin Şükrü TORUN
Arş. Gör. Bahadır AYDAŞ