Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Tanıtım ve İletişim Komisyonu

Prof. Dr. Gülnihal MERAL
Dr. Öğr. Üys. Zeynep Huri ÖZKUL BİRGÖREN
Dr. Öğr. Üys. Osman Serdar GEDİK
Dr. Öğr. Üys. Esra ŞENGÜN ERMEYDAN
Dr. Öğr. Üys. Tolga ÖZARSLAN
Arş. Gör. Beste AKDOĞAN