Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Tanıtım ve İletişim Komisyonu

Unvan Ad Soyad Bölüm
Prof. Dr. Gülnihal MERAL Matematik
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Huri ÖZKUL BİRGÖREN İnşaat Mühendisliği
Dr. Öğretim Üyesi Osman Serdar GEDİK Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğretim Üyesi Esra ŞENGÜN ERMEYDAN Elektrik Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğretim Üyesi Tolga ÖZARSLAN Makine Mühendisliği
Araştırma Görevlisi Beste AKDOĞAN Matematik