Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Fakülte Yönetimi

DEKAN 

Telefon: 0312 906 2202

E-Posta: okuyucu@ybu.edu.tr - okuyucuh@gmail.com


DEKAN YARDIMCISI

Telefon: 0312 906 2202

E-Posta: gmeral@ybu.edu.tr


DEKAN YARDIMCISI

Telefon: 0312 906 2202

E-Posta: abdulkadirtasdelen@aybu.edu.tr


FAKÜLTE SEKRETERİ

Aysel YILDIZ

Telefon: 0312 906 2202

E-Posta: ayselyildiz@ybu.edu.tr