Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Fakülte Kalite Kurulu

UNVAN AD SOYAD BÖLÜM GÖREV
Prof. Dr. Gülnihal MERAL Matematik Bölümü Başkan
Prof. Dr. İlyas ÇANKAYA Elektrik Elektronik Mühendisliği Üye
Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA Enerji Mühendisliği Üye
Prof. Dr. Fatih KOYUNCU Matematik Bölümü Üye
Doç. Dr. Ömer KARAL Elektrik Elektronik Mühendisliği Üye
Doç. Dr. Metin  AKTAŞ Enerji Mühendisliği Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şerife AKKOYUN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasin  SARIKAVAK Makine Mühendisliği Üye
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZKAYA İnşaat Mühendisliği Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gerçek BUDAK Endüstri Mühendisliği Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILMAZ Endüstri Mühendisliği Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı KOCAOĞLU Enerj Mühendisliği Üye
Öğr. Grv. Yusuf Evren AYKAÇ Bilgisayar Mühendisliği Üye
Fakülte Sekreteri Aysel YILDIZ Fakülte Sekreteri Üye
Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU Makine Mühendisliği Genel Koordinator