1) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 25. Maddesinin (2) nci fıkrası (f) bendi (1) numaralı alt bendi hükmünce “Son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın en fazla üç dersi dışında diğer
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Ek Sınavlara İlişkin Duyuru

23.1.2018

1) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 25. Maddesinin (2) nci fıkrası (f) bendi (1) numaralı alt bendi hükmünce “Son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın en fazla üç dersi dışında diğer derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye ek sınav hakkı tanınır. Genel akademik başarı not ortalamasına katılan ve başarısız olunan en çok üç ders için en geç izleyen yarıyılın/yılın başına kadar bir defaya mahsus ek sınav hakkı verilir. Tıp Fakültesinde bu süre aile hekimliği dönemi eğitimi-intern eğitimine kadardır.”

2) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 25. Maddesinin (2) nci fıkrası (f) bendi (2) numaralı alt bendi hükmünce “Son yarıyılda/yılda (FF) ve (FD) notu almadıkları halde, genel akademik başarı not ortalaması 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten ek sınava girebilirler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.”

3) Bu sınavlarda başarısız olan öğrenci başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde ders kaydı yaptırarak almak zorundadır. Ders kaydı yapmayan öğrenciye bir daha Ek Sınav hakkı tanınmaz. Arada geçen süre azami eğitim süresine dahildir.

4) Ek Sınavda alınan not geçerli olup transkripte işlenecektir.

5) Ek sınav ders geçme notu CC (60) tır.

 

GÜZ DÖNEMİ EK SINAV PROGRAMI

Sınav Tarihleri

31.01.2018 – 02.02.2018

Sınav Başvuru Yerleri

İlgili Bölüm Sekreterliği

Sınav Başvuru Tarihleri

24-26.01.2018

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Başvurularının Değerlendirilmesi

29.01.2018

2017 İlgili Akademik Birim Tarafından Sınava Katılacak Öğrenci Listesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Gönderilmesi

30 Ocak 2018

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Takviminin İlanı

30 Ocak 2018

Sınav Sonuçlarının İlanı

7 Şubat 2018

 

Ek Sınav Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız