Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Azami Öğrenim Süresi 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Sonu İtibarıyla Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav Duyurusu

21.7.2023

Üniversitemizde kayıtlı olup azami öğrenim süresini doldurduğu için ilişiği kesilecek ön lisans/ lisans öğrencilerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44/c maddesi kapsamında ek sınav hakkı verilecektir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin, aşağıda takvimde belirtilen tarihlerde öğrenim gördükleri birime dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmekte olup başvuruda bulunmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Ek sınavlar sonunda öğrencilerin durumu, belirtilen kanun maddesine ve Üniversitemiz Azami Öğrenim Süresi Uygulama Esaslarına göre karara bağlanacaktır.

Ek sınav ve sonrası süreçlere ilişkin ücretler; 667 sayılı KHK kapsamında Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler için 667 sayılı KHK kapsamında belirlenen Usul ve Esaslara, diğerleri için ise ilgili döneme ilişkin Yükseköğretim Kurumlarında  Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı”na göre belirlenecektir.

Sınavlarda başarılar dileriz.   

Azami Süre Sonu Ek Sınav Takvimi   

I. Ek Sınav Tarihleri

16-17-18 Ağustos 2023

I. Ek Sınav Son Sınav Başvuru Tarihi 

04 Ağustos 2023

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Başvurularının Değerlendirilmesi 

10 Ağustos 2023

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Takviminin İlanı 

10 Ağustos 2023

II. Ek Sınav Tarihleri

24-25 Ağustos 2023

II. Ek Sınav Son Sınav Başvuru Tarihi 

22 Ağustos 2023

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Başvurularının Değerlendirilmesi 

22 Ağustos 2023

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Takviminin İlanı 

23 Ağustos 2023

 

Azami Öğrenim Süresi ve Uygulama Esasları için tıklayınız.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

YÖK yazısı için tıklayınız.