Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

Yıl Sonu Sınavları Hakkında Önemli Duyuru !!

23.5.2023

Sevgili öğrenciler,
Üniversitemiz senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda, 2022-2023 Bahar yarıyılında:

  • Çevrimiçi olarak yürütülen derslerin yıl sonu sınavlarının çevrimiçi olarak yapılmasına,
  • Uygulamalı olarak yürütülen derslerin yıl sonu sınavlarının ise ilgili öğretim üyesinin belirlediği şekilde yapılmasına karar verilmiştir.