Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans Ve Lisans Programlarında Kayıtlı Öğrenciler İçin Ek Sınav Duyurusu

31.1.2023

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren azami süresini doldurduğu için ilişiği kesilecek ön lisans/ lisans öğrencilerine 2547 sayılı Kanunun 44/c maddesi kapsamında ek sınav hakkı verilmiştir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin, aşağıda takvimde belirtilen tarihlerde öğrenim gördükleri birime dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmekte olup başvuruda bulunmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Ek sınavlar sonunda öğrencilerin durumu, belirtilen kanun maddesine göre karara bağlanır.   

Azami Süre Sonu Ek Sınav Takvimi   

I. Ek Sınav Tarihleri 

13-14-15 Şubat 2023 

I. Ek Sınav Son Sınav Başvuru Tarihi 

08 Şubat 2023 

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Başvurularının Değerlendirilmesi 

09 Şubat 2023 

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Takviminin İlanı 

09 Şubat 2023 

II. Ek Sınav Tarihleri 

23-24 Şubat 2023 

II. Ek Sınav Son Sınav Başvuru Tarihi 

21 Şubat 2023 

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Başvurularının Değerlendirilmesi 

21 Şubat 2023 

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Takviminin İlanı 

21 Şubat 2023 

 

Azami Öğrenim Süresi ve Uygulama Esasları İçin Tıklayınız 

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.