Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|

2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Döneminde Ön Lisans ve Lisans Programlarında Yapılacak Olan Mezuniyete Üç Ders Sınavı Duyurusu

31.1.2023

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

  1. Staj ve işletmede mesleki eğitim dersleri hariç son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın en fazla üç dersi dışında diğer derslerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciye, AGNO’ya katılan ve başarısız olunan en çok üç ders için en geç izleyen yarıyılın/yılın başına kadar bir defaya mahsus sınav hakkı verilir. Tıp Fakültesinde bu süre aile hekimliği dönemi eğitimi-intern eğitimine kadardır.

 

                  -  Başarısız dersler; devam koşulunu sağlayarak aldığı ve kaldığı derslerdir. 

                  -  DZ harf notu aldığı ve hiç almadığı derslerden ek sınavlara giremezler. 

 

  1. Son yarıyılda/yılda FF ve FD notu almadıkları hâlde, AGNO’su 2.00’nin altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten sınava girebilirler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.
  2. Bu sınavlarda başarısız olan öğrenci başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde ders kaydı yaptırarak almak zorundadır.
  3. Ek Sınavda alınan not geçerli olup transkripte işlenecektir. 
  4. Geçme harf notu CC’dir.

 

Sınav Takvimi

GÜZ DÖNEMİ MEZUNİTE ÜÇ DERS SINAV PROGRAMI

Sınav Tarihleri

13-14-15 Şubat 2023

Son Sınav Başvuru Tarihi

08 Şubat 2023

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Başvurularının Değerlendirilmesi

09 Şubat 2023

İlgili Akademik Birim Tarafından Sınav Takviminin İlanı

09 Şubat 2023

 

Mezuniyete Üç Ders Sınavı Başvuru Formu İçin Tıklayınız.