Lisans

Niçin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği okumalısınız?

 
Teknolojide asıl ilerlemeyi sağlayan malzeme alanında katedilen gelişmelerdir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında türetilen akademik yayınlar, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi mühendislik alanlarının yanı sıra Fizik ve Kimya gibi Doğa Bilimlerini de geçerek, genişletilmiş Bilim Atıf Endeksi- (SCIE) ve Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (SSCI) tarafından taranan bilimsel makalelerin % 6,1’ini oluşturmuştur. Bu bulgu Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin toplumumuzda çok önem taşıyan disiplinlerarası bir araştırma ve çalışma alanı olduğuna işaret etmektedir.
 
Bölümümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin değişimi toplumsal değişim ile paralellik arzetmektedir. 
 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği disiplinler arası bir araştırma ve çalışma alanı olduğundan biz bir disiplinlerarası Malzeme Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarıı geliştirerek toplumun bu yöndeki yoğun taleplerini karşılıyoruz.
 
Bölümümüz araştırmalarının güncel örnekleri arasında nanokompozit malzemeler, seramik, termodinamik, gelişmiş malzemeler, katı hal fiziği ve Malzeme Mühendisliğinde disiplinler arası çalışmalar bulunmaktadır.
 
Yüksek Lisans programlarındaki öğrencilerimizi disiplinlerarası bir yaklaşımla onların havacılık, biyomedikal, otomotiv, kimya, inşaat, elektronik, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinin yanı sıra devlet kurumları ve akademik kurumlar gibi politika yapıcı kurumların endüstriyel ve toplumsal taleplerini karşılayabilecek kapasitede hazırlıyoruz.
 
Biz öğrencilerimiz için akademi, devlet kuruluşları ve sanayi gibi alanlarda disiplinler arası başarılı kariyer için gerekli temelleri atıyoruz.
 
 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde kariyer imkânları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarımızın aşağıda listelenmiş sektörlerde mezuniyet sonrası çalışma fırsatı bulmaları beklenmektedir:

Biyomalzemeler

Biyomedikal mühendisliği

Biyomimetik

Biyonanoteknoloji

Elektronik, optik ve manyetik malzemeler

Enerji ve yakıtlar

Fotonik

İmalat

Kompozit malzeme mühendisliği

Malzeme fiziği

Malzeme karakterizasyonu

Malzeme kimyası

Malzeme modellemesi

Malzeme mühendisliği

Malzeme planlaması

Malzeme politikası

Malzeme yönetimi

Malzemeler finansı

Metaller ve alaşımlar

Moleküler mühendisliği

Nanoteknoloji

Opto-elektronik

Polimer mühendisliği

Seramik mühendisliği

Süreç mühendisliği

Why study metallurgical and materials engineering at the Yildirim Beyazit University?

Metallurgical and Materials engineering has transformed significantly every aspect of the modern life in our times. Reflecting on this public importance, Metallurgical and  Materials Engineering formed 6.1% of the scientific papers indexed by the Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Sciences Citation Index (SSCI), surpassing all fields of the engineering including Mechanical Engineering and Computer Engineering as well as all the other basic sciences such as Physics and Chemistry. This finding provides for the fact that materials engineering an interdisciplinary field with a great public importance in the society.

Our department is involved heavily in the transformation process by the Metallurgical and materials engineering.

Metallurgical and Materials engineering is an interdisciplinary field and we are developing an interdisciplinary B.Sc. curriculum in Materials Engineering to meet the heavy demands from the society in this way.

Examples of our current research include nanocomposites, ceramics, thermodynamics, advanced materials, solid state physics, and interdisciplinary studies in Metallurgical and Materials Engineering.

We are preparing our students using an interdisciplinary focus to enable them to meet the industrial and societal demand in fields including aerospace, biomedical, automotive, chemical, construction, electronics, energy, and telecommunication industries as well as the policy making organizations such as the state departments and the academic institutions.

We lay the foundations for successful careers in the interdisciplinary fields such as academia, state organizations, and industry.

 

Careers in Metallurgical and Materials Engineering

Metallurgical and Materials Engineering graduates are expected to find careers in a wide-variety of fields including

Biomaterials

Biomedical engineering

Biomimetics

Bionanotechnology

Ceramic engineering

Composite science/engineering

Electronic, optical & magnetic materials

Energy

Manufacturing

Materials characterization

Materials chemistry

Materials finance

Materials modeling

Materials physics

Materials planning

Materials Policy

Materials engineering

Metals and alloys

Molecular engineering

Nanotechnology

Opto-electronics

Photonics

Polymer engineering

Process engineering

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı

Metallurgical and Materials Engineering B.Sc. Program

 

 

1st Semester (1.SINIF GÜZ DÖNEMİ)
DERS KODU DERSİN ADI ZORUNLU   AKTS
TÜRKÇE İNGİLİZCE SEÇMELİ TEORİ/UYG/LAB
MATH 101 Matematik I Calculus  I Zorunlu 4 0 0 6
PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 0 6
CHEM 101 GenelKimya I General  Chemistry I Zorunlu 3 0 0 5
MSE 103 Bilgisayar Mühendisliği Destekli Çizim Computer Engineering Aided Drawing Zorunlu 3 0 0 6
TDL 101 Türk Dili I Turkish I Zorunlu 2 0 0 1
ENG 101 Akademik İngilizce I Academic English I Zorunlu 3 0 0 4
MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering Zorunlu 2 0 0 2
TOPLAM             30
               
2nd Semester (1.SINIF BAHAR DÖNEMİ)
DERS KODU DERSİN ADI ZORUNLU TEORİ/UYG/LAB AKTS
TÜRKÇE İNGİLİZCE SEÇMELİ
MATH 102 Matematik II Calculus  II Zorunlu 4 0 0 6
PHYS 102 Fizik II Physics II Zorunlu 3 2 0 6
CHEM 102 Analitik Kimya Analytical  Chemistry Zorunlu 3 0 0 3
CENG 103 Bilgisayar Programlama I Computer Programming I Zorunlu 3 2 0 6
TDL 102 Türk Dili II Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 1
TIT 101 Türk İnkılapTarihi I Turkish Revolution History I Zorunlu 2 0 0 1
ENG 102 Akademik İngilizce I Academic English II Zorunlu 3 0 0 4
MSE 106 Malzemelerin Statiği ve Mukavemeti Statics and Strength of Materials Zorunlu 2 0 0 3
TOPLAM             30
               
3rd Semester (2.SINIF GÜZ DÖNEMİ)
DERS KODU DERSİN ADI ZORUNLU TEORİ/UYG/LAB AKTS
 
TÜRKÇE İNGİLİZCE SEÇMELİ
MATH 201 Diferansiyel Denklemler Differential Equations Zorunlu 3 1 0 5
MSE 201 Malzeme Bilimi I Materials Science I Zorunlu 3 1 0 6
MSE 203 MalzemeTermodinamiği I Thermodynamics of Materials I Zorunlu 3 0 0 6
MSE 211 Fiziksel Ölçüm Laboratuvarı Physical Measurement Laboratory Seçmeli 2 2 0 4
ENG 201 Teknik İngilizce I Technical English I Zorunlu 3 0 0 4
ENGR 251 Mühendislik Etiği Engineering Ethics Seçmeli 2 0 0 2
TIT 102 Türk İnkılapTarihi II Turkish Revolution History II Zorunlu 2 0 0 1
MSE 235 Metalik ve Seramik Biyomalzemeler Metallic and Ceramic Biomaterials Seçmeli 3 0 0 3
ENGR 209 Sosyal Etkinlikler I Social Activities I Seçmeli 1 1 0 2
TOPLAM             30
               
4th Semester (2. SINIF BAHAR DÖNEMİ)
DERS KODU DERSİN ADI ZORUNLU TEORİ/UYG/LAB AKTS
 
TÜRKÇE İNGİLİZCE SEÇMELİ
MSE 202 Malzeme Bilimi II Materials Science II Zorunlu 3 1 0 6
MSE 204 Malzeme Termodinamiği II Thermodynamics of Materials II Zorunlu 3 0 0 6
MSE 206 Nümerik Hesaplamalar Numerical Methods Zorunlu 3 1 0 5
MSE 208 Katıların Fiziği The Physics of Solids Seçmeli 3 0 0 6
ENG 202 Teknik İngilizce II Technical English II Zorunlu 3 0 0 4
ENGR 206 Bilim, Teknoloji ve Toplum Science, Technology and Society Seçmeli 2 0 0 3
MSE 238 Malzemelerde İçyapı Değerlendirmesi Microstructural Evaluation in Materials Seçmeli 2 1 0 3
ENGR 210 Sosyal Etkinlikler II Social Activities II Seçmeli 1 1 0 2
TOPLAM             32
               
5th Semester (3. SINIF GÜZ DÖNEMİ)
DERS KODU DERSİN ADI ZORUNLU TEORİ/UYG/LAB AKTS
 
TÜRKÇE İNGİLİZCE SEÇMELİ
MSE 300 Endüstriyel Uygulamalar I Industrial Practices I Zorunlu 0 1 0 4
MSE 301 Malzeme Süreç Lab. I Materials Processing Lab. I Zorunlu 0 3 0 5
MSE 303 Malzeme Süreçleri I Processing of Materials I Zorunlu 3 0 0 5
MSE 311 Malzeme Karakterizasyonu Materials Characterization Techniques Zorunlu 3 1 0 4
MSE 309 Malzemelerin Mekanik Davranışı Mechanical Behavior of Materials Zorunlu 3 1 0 4
MSE 351 Cam Teknolojisi Glass Technology Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 355 Kimyasal Metalurji Chemical Metallurgy Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 337 Malzeme Bilimcilerin İçin Matematiksel Metotlar Mathematical Methods for Materials Scientists Seçmeli* 3 0 0 4
TOPLAM             30
               
6th Semester (3. SINIF BAHAR DÖNEMİ)
DERS KODU DERSİN ADI ZORUNLU TEORİ/UYG/LAB AKTS
 
TÜRKÇE İNGİLİZCE SEÇMELİ
MSE 302 MalzemeSüreç Lab. II Materials Processing Lab. II Zorunlu 0 3 0 5
MSE 304 MalzemeSüreçleri II Materials Processing II Zorunlu 3 0 0 5
MSE 306 FazİlişkileriveDiyagramları Phase Relations and Diagrams Zorunlu 3 0 0 6
MSE 312 Kinetik Kinetics Zorunlu 3 0 0 6
MSE 316 Fiziksel Metalurji Physical Metallurgy Seçmeli* 3 0 0 4
MSE334 Çelik ve Isıl Işlem Steel and Heat Treatment Seçmeli* 3 0 0 4
MSE336 Kompozit Malzemelere Giriş Introduction to Composite Materials Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 356 Sensör Uygulamaları İçin Malzemeler Materials for Sensorial Applications Seçmeli* 3 0 0 4
TOPLAM             30
               
7th Semester (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ)
DERS KODU DERSİN ADI ZORUNLU TEORİ/UYG/LAB AKTS
 
TÜRKÇE İNGİLİZCE SEÇMELİ
ENGR 401 İşŞağlığıVeGüvenliği Principles of Occupational Health and Safety I Zorunlu 2 0 0 3
MSE 400 EndüstriyelUygulamalar II Industrial Practices II Zorunlu 0 1 0 5
MSE 401 Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler Nanotechnology and Nanomaterials Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 403 Malzeme Seçimi ve Performansı Selection and Performance of Materials Zorunlu 2 1 0 6
MSE 405 Polimerlere Giriş Introduction to Polymers Zorunlu 3 0 0 6
XXX XXX ÜniversiteSeçmeliDersi University Elective Seçmeli* 3 0 0 2
MSE 437 Metal Yorulması ve Sürünme Metal Fatigue and Creep Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 439 Mühendislikte Hesaplama Teknikleri Computational Techniques in Engineering Seçmeli* 2 0 0 4
MSE 407 Deformasyon Süreçleri Deformation Processes Seçmeli* 2 1 0 4
MSE 409 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Uzmanlık Alanı Special Subject in Materials Science and Engineering Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 431 Enerji Uygulamasında Yenilikçi Malzemeler Novel Materials for Energy Application Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 435 Atık Yönetimi Waste Management Seçmeli* 3 0 0 4
TOPLAM             30
               
8th Semester (4. SINIF BAHAR DÖNEMİ)
DERS KODU DERSİN ADI ZORUNLU TEORİ/UYG/LAB AKTS
 
TÜRKÇE İNGİLİZCE SEÇMELİ
ENGR 402 İşŞağlığıVeGüvenliği Principles of Occupational Health and Safety II Zorunlu 2 0 0 3
MSE 402 Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Electrical, Magnetic and Optical Properties of Materials Zorunlu 3 0 0 5
MSE 410 BitirmeProjesi Graduation Project Zorunlu 2 2 0 7
ENGR 374 Standartlaştırma ve PatentlemeyeGiriş Introduction to Standardization and Patenting Seçmeli* 3 0 0 5
XXX Üniversite Seçmeli Dersi University Elective Seçmeli* 2 0 0 2
MSE 404 KırınımveYapı Diffraction and Structure Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 442 KorozyonveYüzey Corrosion and Surface Protection Seçmeli* 3 0 0 5
MSE 444 İnce Film Üretimi ve Karakterizasyonu Thin Films Fabrication and Characterization Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 446 Yarıiletkenler Semiconductors Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 432 Medikal Ale tve Implant Tasarımı Design of Medical Devices and Implants Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 438 Polimerlerin Fizikokimyasal Özellikleri ve Karakterizasyonu Physicochemical Properties and Characterization of Polymers Seçmeli* 3 0 0 4
MSE 434 Bor İçerikli Malzemeler Boron Containing Materials Seçmeli* 3 0 0 4
MSE436 Adli Malzemeler Forensic Materials Seçmeli* 3 0 0 4
TOPLAM             31