Gezi Komisyonu

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TEKNİK GEZİ KOMİSYONU

KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN

ADI  SOYADI

BÖLÜMÜ

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KARAL

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Başkan

Arş. Gör. Semih AĞCA

Malzeme Mühendisliği

Üye

Arş. Gör. Metin ÖZTÜRK

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Üye

Arş. Gör. Orçun BİÇER

Makine Mühendisliği

Üye

Arş. Gör. Elif GÜL

Bilgisayar Mühendisliği

Üye