Yönetim

Prof. Dr. Fatih Vehbi ÇELEBİ 

Dekan

Prof. Dr. Remzi YILDIRIM

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. İlyas ÇANKAYA 

Dekan Yardımcısı

Ahmet ÇETİNER 

Fakülte Sekreteri