Dekanın Mesajı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ulusal değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan; dürüst, üretken ve rekabetçi mühendisler yetiştirme misyonuyla 2010 yılında kurulmuştur. Fakültemiz henüz ilk 10 yılını doldurmadan bu misyonu yerine getirebileceğini birçok açıdan sağladığı gelişme ve başarılarla kanıtlamıştır. Örneğin 2018/2019 eğitim yılı başlangıcı itibariyle tüm programlarda (lisans, yüksek lisans ve doktora) eğitim veren bölüm sayısını çok hızlı olarak 8’e (program sayısını ise 24’e) ulaştırmamız bu göstergelerden biridir. Diğer bir gösterge ise, uluslararası öğrenciler tarafından Ankara’da en çok tercih edilen mühendislik fakültelerinden biri olmamızdır. Mezun öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası ortamlarda giderek artan işe başlama ve iş sürekliliği oranlarının yüksekliği ise önem verdiğimiz göstergelerden biridir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi hali hazırda çok disiplinli ve çok uluslu zengin bir akademik kadro ile deneyimli ve sonuç odaklı bir idari personel kadrosuna sahiptir. Fakültemiz mühendislik teknolojilerinde hızla değişen trende uygun olarak, kalite yönetiminden ödün vermeden eğitim ve araştırmada güncellemeye açık bir strateji benimsemiştir. Bu stratejinin başarılı ve sürdürülebilir olması için öncelikli unsurlardan biri iyi bir kalite yönetim sisteminin kurulmasıdır. Bu nedenle fakültemizin tüm idari işleyiş mekanizmalarının entegre bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde akredite edilmesi planlanmaktadır. Eğitim alanında, başta lisans programları olmak üzere fakültemizdeki tüm programlar için uluslararası platformlarda geçerli Akreditasyon Belgesi almaya yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Araştırma alanında ise, çığır açıcı teknolojilerin geliştirileceği düzeyde akredite edilmiş ileri mühendislik araştırma laboratuvarlarının kurulması öncelikli hedeflerimizden biridir.

Mühendislik teknolojilerinin son yıllarda geleneksel mühendislik öğretim yöntemlerini hızla geride bırakan bir ivme ile geliştiği açık bir gerçektir. Bu nedenle yeni nesil mühendislerin Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Büyük Veri Madenciliği, Akıllı Şehirler, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği ve Karbon-Nötr Ekonomi gibi endüstrilerde başarılı olmalarını garanti edecek düzeyde yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu durum geleneksel eğitim yöntemlerinin daha rafine ve daha yoğun uygulama içeren programlarla değişimini ve gelişen yeni teknolojilerle entegre edilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Fakültemizdeki uygulamalı laboratuvarlar; öğrencilerimizin sınıf materyallerini gerçek dünyadaki problem çözümlerine yönelik uygulamalarına izin verecek ve geleneksel öğrenmeyi tamamlayacak şekilde geliştirilmektedir. Örneğin 3 Boyutlu yazıcılardan, yüksek performanslı süper hesaplamalara kadar, son teknoloji ürünü araştırma laboratuvarlarında mühendis adayı öğrencilerimizin fikirlerini test edebilmeleri, arzu edilen yüksek beceri ve deneyimle mezun olmaları adına önem teşkil etmektedir.

Uygulamalı öğrenmeyi arttırmanın diğer etkin bir yolu; eğitim programlarına endüstriyel materyal ve paydaşların katkısının arttırılmasıdır. Fakültemiz bu doğrultuda endüstride çalışan mühendis ve profesyonellerin ders ve laboratuvar materyallerinin hazırlanması ve uygulanmasında sürekli katkı ve görüşlerinin alınmasına önem vermektedir. Ödev ve proje çalışmaları başta olmak üzere öğrencilerimizin endüstri ile iç içe çalışmasına olanak sağlayacak eğitim faaliyetlerine yoğunlaşmaktayız. Fakültemiz Ankara’da bulunma avantajı nedeniyle merkezi kamu kurumları ve kamu ortaklı stratejik teknoloji üreten kuruluşlarla da yakın çalışma ortamına sahiptir. Bu sayede sanayi-üniversite-kamu işbirliği üçgeninde yer alan araştırma-geliştirme, inovasyon, üretim, pazarlama, satış ve politika/mevzuat aşamalarının tümünde ilgili profesyonellerle iç içe çalışma şansı bulabilmektedir. Bu ortam sayesinde girişimci mühendis adaylarımızın mezuniyet sonrası kısa sürede profesyonel mühendislik hayatına atılması mümkün olabilmektedir.

Mühendislik öğrencilerinin, profesyonel olarak üstünlük sağlamak için çekirdek müfredata ek olarak teknik olmayan beceriler geliştirmek için fırsatlara da ihtiyaçları vardır. Fakültemiz öğrencilerinin; etkin konuşma ve sunum, profesyonel yazım ve kariyer hazırlık gibi teknik olmayan ve sosyal yetenek ve becerilerini arttırmasına olanak sağlayan farklı dersleri üniversitemizin farklı programlarından alma şansı bulunmaktadır. Benzer şekilde üniversitemiz bünyesinde yıl boyunca yapılan kültürel, sanatsal ve entelektüel etkinlikler yanında Ankara gibi kültür ve sanat başkenti olan bir ilde bulunmaları nedeniyle, bu tür teknik olmayan yetenek ve becerilerinin hızla geliştiği bir ortama sahip olmaktadırlar.

Bu doğrultuda sizleri fakültemiz ailesinin bir parçası olmaya, birlikte öğrenmeye, birlikte üretmeye, ülkemiz ve dünyamız mühendislik sorunlarını birlikte çözmeye davet ediyorum.

 

Prof. Dr. Fatih Vehbi ÇELEBİ


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan ı