SEMİNER: Enerji-Entropi İlişkisi Üzerinden Ülkemizin Enerji Yapısının Analizi - Yenilenebilir Enerjilerde Yeni Konular