MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SINAVLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1.      Gözetmenler sınavın başlama saatinden en az 10 dakika önce görev yapacağı salonda hazır bulunmalıdır.

2.      Sınava giren öğrenciler aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.

3.      Öğrencilerin önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir.

4.      Öğrenciler sınavlara, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencisi olduğunu gösterir kimlik kartı ile girerler.

5.      Öğrenciler, sınav başlamadan önce kimliklerini sınav gözetmenlerinin görebilecekleri şekilde masanın üzerine koyarlar.

6.      Gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince oturma düzeninin sağlanmasında ve gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirmede gözetmenler yetkili ve sorumludurlar.

7.      Sınav başladıktan sonra öğrencinin ilan edilen salondan başka salonda sınava girmesi gerekli ise değişiklik gözetmenler nezaretinde gerçekleştirilir.

8.      Sınav evraklarında isim, soy isim, öğrenci numarası gibi doldurulması gereken alanlar bulunmakta olup bu alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından öğrenciler sorumludurlar.

9.      Öğrenciler sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu vb. araçları bulundurmamalıdırlar.

10.   Sıra, duvar, hesap makinesi, kalemlik vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılarından ve sıra altındaki ve etrafındaki belgelerden sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını kontrol etmeli böyle bir durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce gözetmeni bilgilendirmelidir.

11.   Sınav süresince öğrenciye ait cep telefonları kapalı konumda tutulmalıdır. Kapatılmış olan cep telefonlarının ve dersle ilgili bütün materyallerin öğrencinin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması yasaktır. Kulaklık takılması cep bilgisayarı, akıllı saat, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer her türlü iletişim cihazının kullanılması yasaktır.

12.   Sınava giren öğrenciler sınav başlama saatinden sonra ilk 20 dakika içerisinde sınav salonunu terk edemezler.

13.   Sınav salonuna sınav başlama saatinden sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacak olup daha sonra gelen öğrenciler her ne sebep olursa olsun kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.

14.   Her öğrenci sınav salonunu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince ve sınav kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlanmalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutulmalıdır.

15.   Sınavlarda kopya çekilmesi veya her ne şekilde olursa olsun kopya çekme girişiminde bulunulması kesinlikle yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında gözetmenler durumu tutanakla dersin hocasına bildirmekle yükümlüdürler.

16.   Sınav salonunda öğrenciler arasında kalem, silgi vb. alışverişine izin verilmez. Öğrenci bu yöndeki eksikliklerini sınav başlamadan önce tamamlamalıdır.

17.   Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonuna girmeleri ve sınava devam eden öğrenciler ile işaretleşmeleri ve konuşmaları yasaktır.

18.   Gözetmenler sınav kurallarının düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun ya da kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine karşı uygun olmayan davranışlarda bulunan, sınav yerinin değiştirilmesini reddeden, sınav salonunda kendine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınav ile ilgili düzenlemelerini reddeden öğrenciler hakkında bir tutanak düzenleyerek haklarında işlem yapılmak üzere dekanlığa bildirmek durumundadırlar.

 

                                                                                                                                                            DEKANLIK