AYBÜ ile TAEK Arasında İşbirliği Protokolü

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü

 

Merkezimiz öncülüğünde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arasında 23.03.2017 tarihinde nükleer teknoloji geliştirme çalışmaları kapsamında üç yıllık bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

İmzalanan bu protokol çerçevesinde;

· İlgili kurumlar bünyesinde yer alan laboratuvar, atölye, teknolojik yazılım vb. imkanların ortak kullanıma açılması,

· Nükleer teknoloji ürün ve yöntemlerinin tasarım, araştırma, geliştirme ve üretim çalışmalarının ortaklaşa yapılması ve bu bağlamda ortak projeler üretilmesi,

· Nükleer teknoloji geliştirmek için yapılan çalışmalara ilişkin kurumlar arası bilgi ve deneyim aktarımı sağlanması, ortak bildiri/makale sunulması ve çeşitli bilimsel toplantıların düzenlenmesi hedeflenmektedir.