Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|

Yüksek Lisans

Niçin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği okumalısınız?

Teknolojide asıl ilerlemeyi sağlayan malzeme alanında katedilen gelişmelerdir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında türetilen akademik yayınlar, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi mühendislik alanlarının yanı sıra Fizik ve Kimya gibi Doğa Bilimlerini de geçerek, genişletilmiş Bilim Atıf Endeksi- (SCIE) ve Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (SSCI) tarafından taranan bilimsel makalelerin % 6,1’ini oluşturmuştur. Bu bulgu Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin toplumumuzda çok önem taşıyan disiplinlerarası bir araştırma ve çalışma alanı olduğuna işaret etmektedir.

Bölümümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin değişimi toplumsal değişim ile paralellik arzetmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği disiplinler arası bir araştırma ve çalışma alanı olduğundan biz bir disiplinlerarası Malzeme Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarıı geliştirerek toplumun bu yöndeki yoğun taleplerini karşılıyoruz.

Bölümümüz araştırmalarının güncel örnekleri arasında nanokompozit malzemeler, seramik, termodinamik, gelişmiş malzemeler, katı hal fiziği ve Malzeme Mühendisliğinde disiplinler arası çalışmalar bulunmaktadır.

Yüksek Lisans programlarındaki öğrencilerimizi disiplinlerarası bir yaklaşımla onların havacılık, biyomedikal, otomotiv, kimya, inşaat, elektronik, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinin yanı sıra devlet kurumları ve akademik kurumlar gibi politika yapıcı kurumların endüstriyel ve toplumsal taleplerini karşılayabilecek kapasitede hazırlıyoruz.

Biz öğrencilerimiz için akademi, devlet kuruluşları ve sanayi gibi alanlarda disiplinler arası başarılı kariyer için gerekli temelleri atıyoruz.

 

Why study materials engineering at the Yildirim Beyazit University?

 

Metallurgical and Materials engineering has transformed significantly every aspect of the modern life in our times. Reflecting on this public importance, Metallurgical and Materials Engineering formed 6.1% of the scientific papers indexed by the Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Sciences Citation Index (SSCI), surpassing all fields of the engineering including Mechanical Engineering and Computer Engineering as well as all the other basic sciences such as Physics and Chemistry. This finding provides for the fact that metallurgical and materials engineering an interdisciplinary field with a great public importance in the society.

Our department is involved heavily in the transformation process by the metallurgical and materials engineering.

Metallurgical and Materials engineering is an interdisciplinary field and we are developing an interdisciplinary M.Sc. curriculum in Metallurgical and Materials Engineering to meet the heavy demands from the society in this way.

Examples of our current research include nanocomposites, ceramics, thermodynamics, advanced materials, solid state physics, and interdisciplinary studies in Metallurgical and Materials Engineering.

We are preparing our students using an interdisciplinary focus to enable them to meet the industrial and societal demand in fields including aerospace, biomedical, automotive, chemical, construction, electronics, energy, and telecommunication industries as well as the policy making organizations such as the state departments and the academic institutions.

We lay the foundations for successful careers in the interdisciplinary fields such as academia, state organizations, and industry.