Matematik
|

Misyon & Vizyon

İnsanlık tarihinin en eski bilimlerinden biri olan matematik, Yunanca 'biliyorum' anlamına gelen metasis kelimesinden türemiştir. İnsan zekasının bir ürünü olan ve insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biri olan matematiğin tek bir tanımını yapmak mümkün değildir. En eski tanımıyla sayıların ve rakamların bilimi olan matematik, temel fikirleri birleştirerek nihai sonucu sağlayan tümevarımcı ve etkili evrensel bir dil olarak tanımlanabilir.

Matematik Bölümü mezunları, matematikçi ünvanını alarak çeşitli matematiksel konularda bilimsel araştırmalar yapmakta, olasılık, hipotez testi, varyans gibi matetmatiksel teorileri bilimsel çalışmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme alanlarında uygulamakta ve geliştirme, üretim, lojistik ve diğer işlevsel alanlardaki belirli problemlerin çözümünde matematiksel ilke ve teknikleri araştırma ve uygulamakta , bilgisayar sistemlerini incelemek ve işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapmakdır.

Matematik Bölümü 2014 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine Ovacık Yerleşkesinde başlamıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibari ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümünde lisans ve lisansüstü programlarda eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim dili %100 İngilizce olup, eğitim ve akademik çalışmalar Etlik Batı Kampüsü 15 Temmuz Binası'nda bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde yürütülmektedir.

Misyon

Matematik Bölümümüz, çağımızın gereklilikleri doğrultusunda temel dersleri ile matematiksel düşünceyi özümsemeyi hedeflemekte ve lisansüstü kariyer planlarına katkı sağlayan çeşitli seçmeli derslerle güncel bir lisans programı sunmaktadır. Eğitim dilinin İngilizce olması öğrencilerimizin uluslararası çalışmaları takip etmelerini ve katılmalarını sağlamaktadır. Yabancı dil eğitimi, değişim programları çerçevesinde uluslararası öğrencilerin de bölüme ve değişim öğrencilerine kabul edilmesini sağlayacaktır. Bölümümüz matematiğin ana dallarında gelişmeyi ve alanında uzman değerli bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Matematik bölümü olarak vizyonumuz, öğrencilerimizin matematiğin hayatın her alanına nüfuz etmiş dilini anlamalarını ve kullanmalarını sağlayan sağlam bir temel oluşturmaktır. Bu amaçla bölümümüz, iyi öğretim ilkelerini, eksiksiz ve güncel müfredatı, doğru not verme ve değerlendirme ilkelerini her öğrenciye en kaliteli matematik eğitimini sağlama ilkesiyle uygulamaktadır. Bu nedenle ülkemizde  disiplinler arası bir şekilde çalışabilen, yetkin, yenilikçi, dinamik ve üretken bireylerin sayısını artırmak temel düşüncemizdir.

Bir matematik mezununun yapabileceği meslekler:

  • AKADEMİK: Matematik Bölümü Mezunları; Matematik bölümünün yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği gibi mühendislik alanlarında ve İşletme, Ekonomi, Ekonometri ve Ekonominin yoğun olarak kullanıldığı sosyal bilimlerde akademik kariyer yapabilirler.

  •  
  • DEVLET KURUMLARI: Matematik Mezunları TÜBİTAK, ASELSAN, TÜİK, ÖSYM, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarında Uzman, Uzman Yardımcısı, Mali Müşavir, Hesap Uzmanı, Analist, Veri Hazırlama ve Kontrol Operatörü (HPI) ve İstatistikçi olarak çalışabilirler.

  •  
  • ÖZEL SEKTÖR VE BANKALAR: Matematikçiler özel şirketlerde Yönetici, Mali Müşavir, Ekonomist ve birçok pozisyonda çalışabilirler. Ayrıca Devlet ve Özel bankalar; Yönetici, Servis Sorumlusu, Programcı, Analist gibi farklı pozisyonlarda da çalışabilirler.

  •  
  • ÖĞRETMENLİK: Formasyon alarak Devlet ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.