Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|

ULAKBİM EKUAL Kapsamında Erişilen Veri Tabanları

VERİ TABANI ADI TÜRÜ HAKKINDA KONU ALANLARI
Annual Reviews Tam Metin     Bütün disiplinler
EBSCO-Academic Search Ultimate Tam Metin       Sosyal bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat, tıp
EBSCO-Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index Bibliyografik   Çevre mühendisliği, ekonomi, elektirik ve elektonik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği... gibi.
EBSCO-Applied Science & Technology Index Retrospective Bibliyografik   Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutar
EBSCO-Art Index Retrospective Bibliyografik   Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar
EBSCO-The Belt and Road Initiative Reference Source Tam Metin   Bütün disiplinler
EBSCO-Business Source Ultimate Tam Metin   İşletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararası ilişkiler
EBSCO-Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 Bibliyografik   İş ve işletme alanları

EBSCO-Central & Eastern European Academic Source

Tam Metin   Bütün disiplinler
EBSCO-DynaMed Referans   Tıp
EBSCO-Education Index Retrospective Bibliyografik   800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar.Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...
EBSCO-ERIC İndeks+Tam Metin   Eğitim ve ilişkili disiplinler.
EBSCO-European Views of the Americas: 1493 to 1750 Bibliyografik   Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtları içerir
EBSCO-GreenFILE İndeks+Tam Metin   Çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler
EBSCO-Humanities & Social Sciences Index Retrospective Bibliyografik   Beşeri ve sosyal bilimler
EBSCO-Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) İndeks   Kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama ve bilgi ve belge yönetimi
EBSCO-MasterFILE Complete Tam Metin   Genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergiler
EBSCO-MasterFILE Reference eBook Collection Tam Metin + Referans   Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konuları
EBSCO-MEDLINE İndeks   Tıp ve sağlık bilimleri
EBSCO-Newspaper Source Plus Tam Metin   Gazete, haber bülteni
EBSCO-Newswires Gazete   Dünya haberleri
EBSCO-Open Dissertations Tam Metin   Bütün disiplinler
EBSCO Regional Business News Tam Metin   Bölgesel iş dünyası
EBSCO-Social Science Index Retrospective: 1907-1983 Bibliyografik   Sosyal ve beşeri bilimler
EBSCO-Teacher Reference Center Tam Metin   Değerlendirme, En İyi Uygulamalar, Sürekli Eğitim, Güncel Pedagojik Araştırma, Müfredat Geliştirme,Temel öğretim,Yükseköğretim, Öğretim Medya vb.
EBSCO-Ulakbim Ulusal Veri Tabanları Tam Metin   Tıp, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk
EBSCO-Web News Bibliyografik   Bütün disiplinler
IEEE Tam Metin   Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar,
Emerald Insight Tam Metin   Muhasebe ve finans, iş etiği ve hukuk, ekonomi, eğitim yönetimi, sağlık yönetimi ve bilgi yönetimi, endüstri ve kamu yönetimi sektörü, uluslararası işletme ve kütüphanecilik vs. 
İntihal.Net İntihal Programı   Bütün disiplinler (daha önce kayıtlı kullanıcıların hesabı aktiftir. Ayrıca kayıt için kurumsal mail adresi (...@ybu.edu.tr) tercih edilmelidir. )
iThenticate İntihal Programı   İntihal Programı
JSTOR Tam Metin   Sosyal bilimler, siyasal bilimler, antropoloji, ekonomi, nüfus etüdleri,  matemetik, edebiyat, tarih, fen, sosyoloji ve istatistik, Asya ve Amerika etüdleri
Mendeley Referans Yönetim Aracı   Araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer araştırmacılarla çevrimiçi işbirliği yapmaya, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen, akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.
Nature Tam Metin   Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri (Nature Journals ve

Academic Journals Dergi Listesi İçin tıklayınız.)

OVID-LLW Tam Metin   Tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık vs. alanlar
Proquest Dissertations & Theses Global Tam Metin   Her konu alanına ait tezleri içerir.
Proquest Ebook Central Open Access Collection Tam Metin   Ebook Open Access Collection, Tıp/Sağlık, Mühendislik, İşletme/Ekonomi, Sanat/Mimarlık ve daha birçok konu başlığında elektronik kitap içermektedir.
Science Direct Tam Metin   Fen, mühendislik, tıp, beşeri bilimler vb. alanlar
Scopus Bibliyografik   Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veri tabanıdır.
SpringerLink Tam Metin   Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri
Taylor and Francis (T&F) Tam Metin   Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimler
Turnitin İntihal Programı   Bütün disiplinler
Web of Science Bibliyografik   Social Sciences Citation Index - [ 1940 - ] /  Science Citation Index-Exp (SCI - EXP) - [ 1940 - ] / Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - [ 1975 - ]
Wiley Online Library Tam Metin   Bilgisayar, çevre, işletme, mühendislik, hukuk, istatistik, fizik, materyal bilim, eğitim, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimi konularındaki yayınlara tam metin erişim sağlar.