Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|

Abone Veri Tabanları

VERİ TABANI ADI TÜRÜ HAKKINDA KONU ALANLARI
AYEUM Video   Bütün disiplinler
Beck Online Tam Metin   Hukuk
Bookcites Atıf   Bütün disiplinler
DataTurkey Veri   Bütün disiplinler
Essential Science Indicators Veri   Bütün disiplinler, InCites platformunun  bir  parçası olan Essential  Science Indicators, çalışma  alanınızdaki  etkili  kişileri,  kurumları, raporları, yayınları, ülkeleri ve hatta çalışmanızı etkileyebilecek gelişmekte olan diğer araştırma alanlarını tespit etmenize yardımcı olmaktadır.
Journal Citation Reports Veri   Bütün disiplinler, JCR dergi ve kategori seviyelerine göre araştırmanın etkisini ölçer ve atıflar arasındaki ilişkiyi gösterir.
JSTOR Books Tam Metin   Bütün disiplinler
Lexpera Tam Metin    Hukuk
Proquest Central-ABI/INFORM Collection Tam Metin  

Ekonomi, işletme, baknacılık, muhasebe

Proquest Central-Advanced Technologies&Aerospace Database Tam Metin

 

Havacılık- teknoloji

Proquest Central-Arts & Humanities Database Tam Metin  

Mimarlık, sanat, felsefe, tarih, arkeoloji, modern diller, klasik çalışmalar

Proquest Central-Consumer Health Database Tam Metin  

Kadın sağlığı, gıda ve beslenme, diş hekimliği, çocuk sağlığı

Proquest Central-Health & Medical Collection Tam Metin  

Tıp ve sağlık

Proquest Central-Healthcare Administration Database Tam Metin  

Sağlık yönetimi

Proquest Central-International Newsstream Tam Metin   660'tan fazla dünyanın en iyi gazetelerini içerir. The Times (London), The Bangkok Post, El Norte, Financial Times, The Guardian, Jerusalem Post, South China Morning Post, The Daily Telegraph, Asian Wall Street Journal, and the BBC Monitoring...
Proquest Central-Linguistics Database Tam Metin  

Dilbilim

Proquest Central-Engineering Database Tam Metin  

Uçak tasarımı ve mühendisiliği, otomotiv tasarımı ve mühendisliği, endüstriyel robotlar ve otomasyon...

Proquest Central-Nursing & Allied Health Database Tam Metin   Hemşirelik
Proquest Central-Political Science Database Tam Metin   Siyaset bilimi, kamu yönetimi
Proquest Central-Psychology Database Tam Metin   Psikoloji (klinik, davranışsal, gelişim, kişilik, psikometri, nöroloji)
Proquest Central-Religion Database Tam Metin    Çeşitli dini ve manevi çalışmalar 
Proquest Central-Turkey Database Tam Metin   Türkiye'deki bilimsel yayın kuruluşları ve eğitim kurumları tarafından yerel olarak yayınlanan sürekli tam metin akademik dergiler sunmaktadır. İşletme, bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil olmak üzere başlıca çalışma alanları temsil edilmektedir

Proquest Central 

 

 

 

 

Tam Metin

 

 

 

 

Bütün disiplinler

 • Muhasebe, işletme, bankacılık
 • Asya ve Avrupa ilgili iş ve finans
 • Biyotıp, biyoteknoloji, tarım
 • Şirket, sanayi, ekonomik ve jeopolitik pazar araştırması
 • Kanada periyodik koleksiyonu (Kanada'ya dair her şey)
 • Teknik konulardaki araştırmalar
 • Bilgisayar mühendisliği, veri tabanı tasarımı, yazılım geliştirme, web ticareti, bilgi sistemleri
 • Kriminoloji, ceza hukuku, aile hukuk
 • Güncel haberler
 • Kütüphanecilik
 • Malzeme bilimi (uzay ve uçak mühendisliği, otomotiv mühendisliği...)
 •  
 • Uygulamlaı ve genel bilimler (uzay, iletişim fizik, bilgisayar, malzeme ...)
 • Sosyal bilimler
 • Sosyoloji
 • Telekomünikasyon
 • ABD hakkında güncel gelişmeler

 

ProQuest Publicly Available Content  Tam Metin   Bütün disiplinler
SOBİAD Atıf İndeksi   Bütün disiplinler
Sage Journals Tam Metin   Özellikle Sosyal Bilimler alanında güçlü olmak üzere 910 tam metin e-dergi bulunan Sage Premier, özellikle son dönemlerde tıp, teknik bilimler ve fen bilimleri alanlarında da içeriğini genişletmektedir.
SpringerLink (e-book) Tam Metin   Sosyal bilimler (2019 kitap koleksiyonu)
SpringerLink (ebook) Tam Metin   Davranış Bilimleri ve Psikoloji (2022 kitap koleksiyonu)
SpringerLink (ebook) Tam Metin   Tıp (2022 kitap koleksiyonu)
SpringerLink (ebook) Tam Metin   Mühendislik (2022 kitap koleksiyonu)
SpringerLink (ebook) Tam Metin   Bilgisayar bilimleri (2022 kitap koleksiyonu)
SpringerLink (ebook) Tam Metin   Akıllı Teknolojiler ve Robotik (2022 kitap koleksiyonu)
SpringerLink (ebook) Tam Metin   Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri (2022 kitap koleksiyonu)
Swisslex Tam Metin  - Hukuk
Turcademy Tam Metin   Bütün disiplinler
Türkiye Atıf Dizini İndeks+Tam Metin   Sağlık profesyonellerine yönelik bir dizin olduğundan içeriğinde tıp, eczacılık, diş hekimliği,hemşirelik, veterinerlik, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri ve beden eğitimi ve spor branşlarından makaleler bulunmaktadır.
UpToDate Anywhere Tam Metin   Tıp (mobil erişim kılavuzu için tıklayınız.)