Kütüphane Komisyonu

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın daha verimli ve kaliteli hizmet vermesi amacıyla temel politikalarının belirlenmesi için Kütüphane Komisyonu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu'nun 27.08.2014 tarihli ve 2014/29/3 sayılı kararı ile kurulmuştur.

KÜTÜPHANE KOMİSYONU 

BAŞKAN: 

Yrd. Doç Dr. Mustafa BAYTER            (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

ÜYELER

  Yrd. Doç Dr. Seyfullah YILDIRIM      (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

   Ar. Gör. Erdinç ALACA                       (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

   Mahmut KOCAMAN                            (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı) 

   Metin DOĞANOĞLU                           (Sağlık, Spor ve Kültür Şube Müdürü)

   Fatma ŞEN                                            (Kütüphaneci)