Ücretsiz Türkçe e-dergiler

Ücretsiz Türkçe E-Dergiler

 2023 Aylık Dergi
 Adalet Dergisi
 Agbiyotek-L Tarımsal Biyoteknoloji Aylık Haber  Dergisi - Agbiyotek-L Electronic NewsLetter
 Ahenk : Fikir Kültür Edebiyat Dergisi
 Akademik Gastroenteroloji Dergisi
 Akademik Turizm Bülteni
 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi         Anafilya : Türkçe, Edeb., Kültür ve Sanat Dergisi   Anatolia antiqua = Eski Anadolu                       Anatolia moderna = Yeni Anadolu                     Ankara Dergisi                                               Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri  Dergisi                                                             Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi         Araba Dergisi                                                 Aralık:TMMOB ZMO Öğrenci Kolu Yayın Organı     Arka Plan:Uluslararası Politika                        ASOMEDYA - Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın  Organı                                                               A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture     Bakırköy Tıp Dergisi                                       Balkan Journal of Geometry and Its Applications        BilgiDünyası                                                 BilimveTeknik Dergisi                                       Bizim Avrupa                                                       Bulletin (New Series) of the American Mathematical  Society                                                                   CİNE TARIM DERGİSİ                                       Çağın Polisi Dergisi                                              Çalakalem                                             Designophy                                                 Detay:Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi  Öğrenci Yayını                                                       Diagnostic and Interventional Radiology                   Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi                   Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fakültesi Dergisi               Dozkuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi                              e-akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik      Bilimler Aylık İnternet Dergisi                                 Economist                                                               Ege Akademik Bakış : İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler  Dergisi                                                                   Ege Mimarlık                                                       Eğitimde Kuram ve Uygulama : Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi     Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar  Dergisi                                                               EKEV Akademi Dergisi                                           Elektrik Mühendisleri Odası E-Dergi                         Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi                             Endokrinolojide Diyalog Dergisi                             Endüstri Mühendisliği                                         Epilepsi Dergisi                                                 Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi                             Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi         Ermeni Araştırmaları                                           Eurasia Journal of Mathematics, Science and  Technology Education                                       European Cultural Association                              Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of  Philosophy  

Fethiye : Aylık Fikir & Sanat Dergisi                          Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi                  Folklor and Mtyhology Electronic Texts                 Fotografya                                                             Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi                                 Gazi Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi                 Geometry and Topology                                       Glokom-Katarakt                                               GÜNCE - TÜBA Bülteni                                         Güncel Pediatri                                                 GÜNSEL - Edebiy, ilmiy ve içtimaiy dergi               Hacettepe Matematik ve İstatistik Dergisi               Hacettepe Ortopedi Dergisi                                 Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni                     Hacettepe Üniv. Çevre Bilimleri Dergisi                   Hacettepe Üniv. Hemşirelik YO Dergisi                   Hacettepe Üniv. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi     Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama  Merkezi Bülteni                                                   Hacettepe Üniversitesi CTAD : Cumhuriyet Tarihi  Araştırmaları Dergisi                                             Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi     Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi       Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi                           HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi                   Issues in Science & Technology Librarianship           İç Denetim Dergisi                                             İlköğretim Online                                                 İslami Araştırmalar Dergisi                                     İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi   İTÜ Dergisi                                                         Jeoloji Mühendisliği Dergisi                                 Journal of Biological& Environmental Sciences  (Uludağ Üniversitesi)


 


 K I R S A L Ç E V R E Y I L L I Ğ I                         Kadın/Woman 2000 : Kadın Araştırmaları Dergisi     Kadınvizyon
 KANAT: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi  Haber Bülteni                                                     KAYGI : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  Felsefe Dergisi                                                   KBB-Forum : Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş  Boyun Cerrahisi Dergisi                                     Klinik Psikiyatri Dergisi                                       Klinik Psikofarmakoloji Bülteni                              
 Made in Turkey Dergisi                                       Mali Klavuz Dergisi                                       Marmara Medical Journal : Marmara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Dergisi                                                     Matematik Dünyası                                           Medical Network 

 Meme Sağlığı Dergisi
 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 Milli Folklor : Uluslararası Halk Bilimi Dergisi
 Mimarlık Dergisi                                                 Mimarlık Haberler                                               Mobilya Dekorasyon Dergisi                                     MUFAD Dergisi                                                   Muhafazakâr Düşünce : 3 Aylık Düşünce Dergisi       Musiqi Dünyası-Azerbaycan
 NATO Dergisi
 NeuroQuantology : An Interdisciplinary Journal of  Neuroscience and Quantum Physics
 Nobel Medicus : Multidisipliner Tıbbi, Genel Bilimsel  ve Tarafsız Dergi
 Nörolojik Bilimler Dergisi
 NöroPsikiyatri Arşivi
 ÖZNE Felsefe Sanat Seçkisi
 PCWorld
 PdfDergi : Ücretsiz Online Bilgisayar Dergisi   PERYÖN Dergisi (Personel Yönetimi Derneği)
 Pivolka : Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış      Araştırmaları Laboratuvarı Bülteni
 Politeknik Dergisi (Gazi Üniv.)
 Primary Care Pharmacy
 PRN Aile Hekimliği Dergisi
 Psychology Today
 Sleep and Hypnosis : An International Journal of      Sleep, Dream and Hypnosi                                 Solunum Dergisi                                                  Sosyal Politikalar Dergisi                                        Spor Bilimleri Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)   Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi                                      Takoz : Teknik Tırmanış Dergisi                               The Econometrics Journal Online                             The European Journal of Mineral Processing and      Environmental Protection                                      The Internet TESL Journal                                     The Journal of Clinical Investigation                        The Turkish Journal of Gastroenterology                  The Turkish Online Journal of Distance Education     The Turkish Online Journal of Educational  Technology                                                             Türk Geriatri Dergisi                                              Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi                  Türk HIV-AİDS Tıp Dergisi                                      Türk Jinekoloji ve Ostetrik Derneği Uzmanlık Sonrası  Eğitim Dergisi                                                      Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi                                Türk Kütüphaneciliği                                             Türk Nefroloji, Dializ ve Transplantasyon Dergisi        Türk Patoloji Dergisi                                             Türk Psikiyatri Dergisi                                         Türk Psikoloji Bülteni                                         Türk Psikoloji Dergisi                                         Türk Üroloji Dergisi                                           Türk Yurdu Dergisi                                             Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi                     Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi           Türkiye Jeoloji Bülteni                                         Türkiye Klinikleri                                                     Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi         Uluslararası Hematoloji & Onkoloji Dergisi                 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi                           Üniversite & Toplum : Bilim, Eğitim ve Düşünce  Dergisi                                                             Varia Turcica                                                   Varlık                                                                 Vergi Sorunları Dergisi                                             Yargı Dünyası                                                       Yasama Dergisi                                                   Yeşil Atlas                                                               Yüzüncü Yıl Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi         Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Tıp Dergisi                   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi