Genel Bilgiler

Bilginin bir güç olduğu bilinciyle hareket eden Başkanlığımız, Üniversitemiz akademisyenleri ile öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye rahatça ulaşabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaya çalışmıştır. Bu kapsamda, ANKOS ve TÜBİTAK-ULAKBİM gibi kütüphanecilik alanında büyük konsorsiyum ve kuruluşlara üye olunarak, bazı veritabanları erişime açılmıştır. Ayrıca devlet ve özel üniversiteler ile de kütüphane alanında ortak işbirliği içindedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı olarak hedefimiz çağdaş, araştırmacı, insan haklarına saygılı, dürüst, ahlaki değerlere sahip, bilime ve analitik düşünceye inanan, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip öğretim elemanları ve öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Mevcut durumunu sürekli iyileştirerek kendini yenileyen Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki yıllarda da değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerini vermeye devam edecektir.

MİSYONUMUZ

Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretimi ve araştırmaları doğrudan desteklemek, akademik personel, öğrenci ve diğer kullanıcılar için gerekli olan tüm bilgi kaynaklarını sağlamak, kütüphanecilik kurallarına göre düzenlemek ve kullanıcılara en kolay ve en hızlı şekilde sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Gelişen çağdaş teknolojileri kullanarak kurumumuzun ekonomik yapısına uygun koşullarda bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak bölgemizde evrensel ölçekte bir kütüphane olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

· Doğru ve ilkeli çalışmak

· Yeniliklere açık olmak

· İnsana ve düşünce özgürlüğüne saygılı olmak

· Ekip çalışması ve işbirliği bilincini oluşturmak

· Kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip olmak

GÖREVLERİMİZ

a- Kütüphanedeki bilgi kaynaklarından kullanıcıları haberdar etmek,

b- Ödünç verme ve iade hizmeti yapmak,

c- Kütüphaneler arası yayın sağlamak,

d- Üniversitemiz eğitimini destekleyecek materyalleri tespit etmek ve kütüphaneye sağlamak,

e- Gelişen teknolojiyi takip edip kütüphaneye uyarlamak,

f- Bilgi erişim rehberliği yapmak,

g- Elektronik ortamdaki bilgi erişim kaynaklarını kütüphaneye kazandırarak kullanıcıların hizmetine sunmak,

h- Kültürel faaliyetlerde bulunmak ve desteklemek

 

Kütüphanelerimizde açık raf sistemi uygulanmakta; sınıflama sistemi olarak da Amerikan Kongre Kütüphanesi (Library of Congress Classification Systems- LC) sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Konu başlıkları İngilizce ve Türkçe olarak verilmektedir. Teknik ve okuyucu hizmetlerimiz Yordam Kütüphane Otomasyon programı üzerinden yapılmaktadır.