Üniversitemiz Akademik Birimlerine yönelik Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile ortaklaşa yürütülen Açık Erişim Farkındalık Eğitimleri yapılmıştır.

Üniversitemiz Akademik Birimlerine yönelik Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile ortaklaşa yürütülen Açık Erişim Farkındalık Eğitimleri yapılacaktır.