Üniversitemiz bünyesindeki kütüphane ve okuma salonlarından tüm mensuplarımız yerleşke farkı gözetmeksizin faydalanabilir.

Üniversitemiz bünyesindeki kütüphane ve okuma salonlarından tüm mensuplarımız yerleşke farkı gözetmeksizin faydalanabilir.