Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv listeleri

 

AE KAYNAKLARI

Açık Erşim Arama Motorları E-Tezler
Açık Erişim Arşivleri Görüntü - Resim Koleksiyonları
Atlaslar ve Haritalar İstatistikler
Bibliyografik Kaynaklar Kılavuzlar ve Rehberler
Biyografiler Kısaltmalar
E-Ansiklopediler Nadir Eserler ve El Yazmaları
E-Dergiler Patentler
E-Kitaplar Sesli Kitaplar
E-Sözlükler ve Dizinler Standartlar

AÇIK ERİŞİM ARAMA MOTORLARI

 
Başlık Konu Açıklama
BASE: Biefeld Academic Search Engine Genel Biefeld Üniversitesi’nin hazırladığı çok disiplinli akademik bir arama motorudur.
DMOZ Open Directory Project Genel “Açık Dizin Projesi”, web kaynaklarının dizinidir.
Dogpile Genel Tek ara yüzden arama motorları üzerinden toplu arama yapar.
Find Article in BNET Genel Akademik ve genel konulu milyonlarca e-kaynağa tam metin erişim olanağı sunar.
Google Scholar Genel Akademik (makale, bildiri, tez, kitap, teknik rapor v.b.) literatürde arama imkanı sunar.
ipl2 (Internet Public Library) Genel Binlerce gönüllü kütüphaneci ve bilgi uzmanı ve öğrencinin referans sorularına verdikleri yanıtları içerir.
OAIster: Union Catalog of Digital Resources Genel Dijital koleksiyonların toplu katalog özelliğini taşır ve 12 milyona yakın kayda erişim sağlar.
Science.gov Genel ABD’nin bilim, bilgi ve araştırma sonuçlarını sunan bir kaynaktır.
Scirus: For Scientific Information Only Fen Bilimleri İnternet üzerindeki yüzlerce milyon bilimsel yayına erişim sağlayan bilimsel arama motorudur.
TechXtra Mühendislik Önemli web siteleri, kitaplar, endüstri haberleri, iş ilanları, e-dergiler, teknik raporlar, tezler v.b. kaynakları içerir.
Virtual Library Genel Web kaynaklarını kataloglayan bir arama motorudur.

Açık Erişim Arşivleri

Başlık Konu Açıklama
Academic Earth Genel Önemli üniversitelerin akademik kurs ve ders videolarını sunar.
AEI (Archive of European Integration) Avrupa Birliği Avrupa entegrasyonu ve birleşmesiyle ilgili dokümanların arşividir.
Ankara Üniversitesi Açık Ders Materyalleri Genel Açık ders materyalleri öğrenme ve paylaşma amcı ile sunulmaktadır, özellikle öğrencilerin dersle ilgili kaynaklarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.
Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
ArchNet: Architecture Mimarlık Müslüman kültür ve medeniyetlere odaklanan uluslararası bir online mimarlık konulu verit abanıdır.
arXiv.org Fen Bilimleri Fizik, matematik, bilgisayar bilimleri ile ilgili elektronik kaynaklara tam metin erişim sağlar.
Atılım Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Atılım Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
Bahçeşehir Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Bahçeşehir Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
BBC: Open News Archive Genel Açık haber arşivi.
CODA (The Caltech Collection of Open Digital Archives) Genel Caltech Kütüphanesi’nin açık erişim koleskiyonu.
CogPrints: Cognitive Sciences E-print Archive Genel Bilişsel bilim (psikoloji, norobilim, dilbilim v.b.) elekronik arşivi.
Çukurova Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Atılım Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
Digital Library of Information Science and Technology (DLIST) Bilgi Bilim Bilgi bilim ve teknolojileri konusunda yayınları ihtiva eden dijital kütüphane.
Digital South Asia Library (DSAL) Genel, Asya Kapsamında her türlü yayını barıdıran Güney Asya konulu bir dijital arşivdir.
Doğuş Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Doğuş Üniversitesi'nin entelektüel birikimini bir araya toplayarak sunan kurumsal bir aşiv sistemidir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
DRIVER: Digital Repository Infrastructure Vision for Eur. Research Genel Tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli digital kaynakları toplu olarak bir arada sunar.
E-LIS: E-Prints in Library and Information Science Bilgi Bilim Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşivdir.
E-Print Network Fen Bilimleri Örnek belgeleri, özetleri dahil olmak üzere erişime sunar.
Europeana Genel, Avrupa Avrupa’daki kütüphane ve müzelerde bulunan çesitli döküman, görüntü, ses ve video türü kaynakları içerir.
Gazi Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi Genel Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
Higher Intellect Genel Çeşitli konularda yüz binlerce elektronik döküman sunar.
Humanities Text Initiative Genel Beşeri Metin Girişimi. 1994 yılından itibaren tam metin kaynaklara çevrimiçi erişim sağlar.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Sistemi Genel İzmir Yüksek Tekonoloji Estitüsü Kurumsal Arşiv Sistemidir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
Mevzuat Bilgi Sistemi Hukuk Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik tebliğ ile bazı kanunların mülga hükümlerini verir.
Open Humanities Press İnsan Bilimleri İnsan bilimleri alanında; kitap, dergi, vb. yayınları açık erişimli sunan bir yayıncıdır.
Open Learn Genel Öğrenci ve eğitmenler için, eğitim kaynaklarına serbest erişim sağlayan bir açık arşivdir.
OpenCourseWare Consortium Genel İnternet ortamında serbest erişilebilen akademik ders materyalleri sunar.
OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) Genel Kurumsal açık arşiv sitelerinin listesini verir ve içeriklerinde toplu arama yapar.
OTA (The Oxford Text Archive) Edebiyat, Dilbilim Yüksek öğrenim ve araştırma amaçlı kullanılmak üzere, edebiyat ve dilbilim alanındaki metinleri sunar.
Özyeğin Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Özyeğin Üniversitesi’nin entellektülen birikimine erişim sağlayan bir kurumsal arşiv sistemidir.
PANDORA: Australia’s Web Archive Genel Avsutralya online yayınları arşivi.
PLOL (The Public Library of Law) Hukuk Dünyanın en geniş ücretsiz hukuk kütüphanesi.
RePEc (Research Papers in Economics) Ekonomi Ekonomi alanında tam metin elektronik yayınları sunan bir açık erişim kaynağıdır.
ROAR (Registry of Open Access Repositories) Genel Kurumsal açık arşiv sitelerinin listesini verir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Arşiv Veri Tabanı Genel SDÜ Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
The European Library Genel Avrupa’daki 40 civarında milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar.
The World Bank Group Genel ...
Türk Öyküleri Sandığı Türk Edebiyatı Türk halkbilimi ve edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve kılavuzlar sunar.
UNESCO Documents and Publications Genel, UNESCO UNESCO’nun 1945’den günümüze yayınlarını içerir. Bir kısmı tam metin erişime açıktır.
World Bank: GDF Online (Global Development Finance) Finans Genel gelişim finansı verilerini sunar.
World Bank : WDI Online (World Development Indicators) İstatistik Dünya gelişim göstergelerini sunar.
World Bank: ADI (Africa Development Indicators) İstatistik Afrika gelişim göstergelerini sunar.
World Bank: GEM (Global Economic Monitor) Ekonomi Günlük güncellemelerle global ekonomik gelişmeleri sunar.

Atlaslar ve Haritalar  
Başlık Konu Açıklama
All The World Maps Genel Dünya haritası.
Altapedia Genel Ülkelerin sipasal ve fiziksel haritaları.
Flags of the World Genel Dünya bayrakları.
Google Earth Genel Google uydu görüntüsü.
Map Finder Genel Harita arama.
National Geographic Maps Genel Ulusal coğrafik haritalar.
World Atlas Genel Dünya atlası.

Bibliyografik Kaynaklar  
Başlık Konu Açıklama
E-Print Network Fen Bilimleri Binlerce elektronik dokümanın bibliyografik kaydını içerir.
Google Scholar Genel Araştırma ile ilgili her konuda, hakemli bildiriler, tezler, kitaplar, özler ve teknik raporları da içeren bilimsel literatürü tarama olanağı sağlar.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1995- Genel Türkiye genelindeki akademik dergilerdeki makalelerin bibliyografik kaydını içerir.

Biyografiler  
Başlık Konu Açıklama
Biographical Dictionary Genel Biyografik sözlük.
Biography Center Genel Biyografi merkezi.
Biography.com Genel Biyografiler
Biyografi.net Genel Türkiye’de kim kimdir.
Composers Index Müzisyenler, Besteciler Sanatçı biyografileri.
Kim Kimdir Genel Türkiye’de kim kimdir.
Nobel Prize Winners Nobel Ödüllü Yazarlar Nobel ödüllü yazar biyografileri.
Pulitzer Prize Winners Pulitzer Ödüllü Yazarlar Pulitzer ödüllü yazar biyografileri.
Who’s Alive and Who’s Dead Genel Yaşayanlar ve ölenler.
Women’s Biographies Önemli Kadınlar Önemli kadınların biyografileri.

E-Ansiklopediler  
Başlık Konu Açıklama
Art Encyclopedia Sanatlar Elektronik ansiklopediler.
Britannica Genel Elektronik ansiklopediler.
Country Reports.Org Ülke Profilleri Elektronik ansiklopediler.
Encarta Encyclopedia Genel Elektronik ansiklopediler.
Encyclopedia Mythica Mitoloji Elektronik ansiklopediler.
Encyclopedia of Law Economics Hukuk, Ekonomi Elektronik ansiklopediler.
Encyclopedia of Life Yaşam Bilimleri Elektronik ansiklopediler.
Encyclopedia of Psychology Psikoloji Elektronik ansiklopediler.
Encyclopedia of Symbols Semboller Elektronik ansiklopediler.
Encyclopedia.com Genel Elektronik ansiklopediler.
Fact Monster Encyclopedia Genel Elektronik ansiklopediler.
Historic Events Birthdates Genel Elektronik ansiklopediler.
Information Please Encyclopedia Genel Elektronik ansiklopediler.
Stanford Encyclopedia Of Philosophy Felsefe Elektronik ansiklopediler.
The Encyclopedia of Earth Yer Bilimleri Elektronik ansiklopediler.
Today in History Genel Elektronik ansiklopediler.
Wikipedia : The Free Encyclopedia Genel Elektronik ansiklopediler.

E-Dergiler  
Başlık Konu Açıklama
BioMed Central : The Open Access Publisher Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp BioMed Central’ın yayınladığı 200 civarındaki dergiye tam metin erişim sağlar.
DOAJ (Directory Of Open Access Journals) Genel Disiplinlerarası içerikte bir kaynaktır; çeşitli konularda binlerce derginin tam metin makalelerini sunar.
ERIC: Education Resources Information Center Eğitim İçeriğinde 1 milyonun üzerinde bibliyografik kayıt vardır ve birçok kaynağa tam metin erişim sağlar.
Free Medical Journals Tıp İnternet üzerinden erişilebilen açık erişimli tıp dergilerini verir.
Gateway For Free E-journals Genel Çeşitli konularda tam metin dergileri kapsar.
Hindawi Publishing Corporation Fen Bilimleri Geniş bir yelpazede yüzlerce hakemli, açık erişim dergileri ile hızla büyüyen bir akademik yayıncıdır.
Internet Library of Early Journals Genel 18. ve 19. yüzyıllara ait bazı seçilmiş dergileri içerir.
JURN Güzel Sanatlar, İnsan Bilimleri Güzel sanatlar ve insan bilimleri alanında açık erişimli dergileri indeksler ve kullanıma sunar.
Library of Congress, Electronic Journals Library Genel Veritabanı kapsamında serbest erişilebilen tam metin dergi makaleleri bulunmaktadır.
Open J-Gate Genel Çeşitli konularda binlerce derginin içeriğine tam metin erişim sağlar.
PLOS: Public Library of Science Fen Bilimleri, Tıp Açık erişimli fen bilimleri ve tıp konulu dergileri kullanıma sunar.
Springer Open Teknoloji, Tıp Springer yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.
TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT) Fen Bilimleri, Mühendislik 1922’den günümüze temel ve uygulamalı bilimler ile mühendislik alanlarında yayınlanan yerli dergileri içerir.
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Sosyal Bilimler 2002’den günümüze sosyal bilimler alanında Türkiye’de yayınlanan dergileri içermektedir.
TÜBİTAK-ULAKBİM Tıp Veri Tabanı Tıp 1996’dan günümüze sağlık bilimleri alanında Türkiye’de yayınlanan dillerdeki özgün araştırma makalelerini içerir.
TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Yaşam Bilimleri 2001’den günümüze Tarım, Hayvancılık, Orman Bilimleri ve Biyoloji alanlarında Türkiye’de yayınlanan dergileri içerir.
Wiley Open Access Genel Wiley yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.

E-Kitaplar  
Başlık Konu Açıklama
American Mathematical Society : Mathematics Books Online Matematik AMS’nin kullanıma sunduğu Matematik konulu e-kitapları içerir.
Artificial Intelligence Fen Bilimleri, Mühendislik Yapay zeka, imalat sanayi, robot bilimi ve yöneylem araştırması konusunda yayınlar içerir.
Authorama : Public Domain Books Edebiyat, Romanlar Çeşitli yazarlara ait serbest erişimli roman türü eserler sunar.
Cascadilla Proceedings Project Dilbilim Dilbilim alanında tam metin konferans tutanaklarını içerir.
E-Books Directory Genel Serbest erişimli e-kitap, döküman ve akademik kurs metinlerini listeler ve bu kaynaklara tam metin erişim sağlar.
eScholarship Editions Genel Yüzlerce akademik elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.
Free Computer Books Bilgisayar Bilgisayar Mühendisliği alanında e-kitapları kullanıma sunar.
FreeFictionBooks Genel ...
Gallica Genel Bibliotheque Nationale’de bulunan ve dijitalleştirilmiş Fransızca kitaplardan oluşan koleksiyondur.
Google Books Genel Google Books aracılığıyla eriştiğiniz bir kitap, eğer telif hakkı kapsamı dışında ise veya Google yayıncıdan izin almışsa; iznin kapsamı çerçevesinde görüntüleyebilirsiniz.
Internet Archive : Million Book Project Genel Araştırmacılara, tarihçilere, engelli kişilere ve halka tarihi eserleri dijital formatta sunmaktır.
ManyBooks Genel Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.
MUNSEYS Genel Serbest erişimli geniş bir elektronik kitap arşividir.
O’Reilly Open Books Genel Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.
Online Books Page Genel Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.
Online Library of Literature İngiliz Edebiyatı İngiliz Edebiyatına ait birçok klasik çalışmayı içerir.
Open Library Genel Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.
Page By Page Books Edebiyat, Klasikler Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.
Project Gutenberg Genel Dünyanın en eski dijital kütüphanesi olup, kültürel eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek ve dağıtmak amacıyla hizmet verir.
RapidSearch Genel Yazılımlar, kitaplar, filimler, oyunlar, senaryolar ve daha birçok kaynağın tamamına ücretsiz erişim sağlar.
University of Virginia’s E-Book Library Edebiyat, Tarih İngiliz ve Amerikan edebiyatına ait eserler, tanınmış yazarların eserleri, Amerika tarihi ve çocuk edebiyatı gibi konularda açık erişimli kitabı kullanıma sunar.
Web Books Publishing Genel Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

E-Sözlükler ve Dizinler  
Başlık Konu Açıklama
Art & Architecture Thesaurus Sanat, Mimarlık İngilizce sözlük.
Babylon : Free Online Dictionaries Genel Dil Sözlükleri
Bilişim Sözlüğü Enformatik Türkçe sözlük.
Cambridge Dictionaries Online Genel İngilizce sözlük.
Dictionary of Art Historians Sanat Tarihçileri İngilizce sözlük.
Dictionary.com-Translator Genel İngilizce sözlük.
Engineering Dictionary Mühendislik İngilizce sözlük.
Environmental Chemistry.com Çevre, Kimya İngilizce sözlük.
EPA Glossary : Terms of Environment Çevre İngilizce sözlük.
Finance Glossary Finans İngilizce sözlük.
Free Dictionary Genel İngilizce sözlük.
Free Language Dictionaries Genel Dil Sözlükleri
Merriam-Webster Dictionary Genel İngilizce sözlük.
NetLingo-Dictionary Genel İngilizce sözlük.
New Palgrave Dictionary of Economics Online Ekonomi İngilizce sözlük.
ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science Bilgi Bilim İngilizce sözlük.
OneLook Dictionary Search Genel İngilizce sözlük.
Online Language Dictionaries Genel Dil Sözlükleri
OnlineDictionary.com:Many Languages Dictionary Genel Dil Sözlükleri
Oxford Advanced Learner’s Dictionary Genel İngilizce sözlük.
Oxford Dictionaries : Ask Oxford Genel İngilizce sözlük.
Ötüken Türkçe Sözlük Türk Dili Türkçe sözlük.
Quotations Page Genel İngilizce sözlük.
Sozlux.Org Genel İngilizce - Türkçe, Türkçe - İngilzce sözlük.
Thesaurus.com Genel İngilizce sözlük.
Your Dictionary.com Genel İngilizce sözlük.

E-Tezler  
Başlık Konu Açıklama
Anadolu Üniversitesi Tezleri Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Ankara Üniversitesi Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Atılım Üniversitesi Tezleri Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Australian Digital Theses Program Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Çukurova Üniversitesi Tezleri Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
DART-Europe E-Theses Portal Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
DPT Uzmanlık Tezleri Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Ege Üniversitesi Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Florida State University Electronic Theses and Dissertations Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Gazi Üniversitesi Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
İçişleri Bakanlığı Tezler Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
İçişleri Bakanlığı Tezler Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tezleri Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Merkez Bankası Uzmanlık Tezleri Bankacılık, Finans Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Rekabet Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Sabancı Üniversitesi Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Sakarya Üniversitesi Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tezleri Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Technical University of Berlin Theses Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
TED Ankara Koleji IB Tezleri Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
The Pennsylvania State Univ.'s Electronic Theses and Dissert. Arch. Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Theses Canada Portal Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Tıpta Uzmanlık Tezleri: Hastahaneleri Tıp Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Worldwide Electronic Theses and Dissertations Index Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Genel Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Görüntü - Resim Koleksiyonları  
Başlık Konu Açıklama
Aart & Architecture Collections, Univ. of Oregon Sanatlar, Mimarlık Görsel koleksiyonu.
Fotosearch Genel Görsel koleksiyonu.
Google Image Search Genel Görsel koleksiyonu.
Image Collections and Online Art Sanatlar, Uluslararası Görsel koleksiyonu.
Library of Congress, American Memory Kültür, Tarih, Amerika Görsel koleksiyonu.
Library of Congress, Prints and Photographs Online Catalog Genel Görsel koleksiyonu.
National Geographic Photography Genel Görsel koleksiyonu.
Smithsonian Nat. Air and Space Museum, Imagery Collections Dünya, Gezegenler Görsel koleksiyonu.
Time & Life Pictures Genel Görsel koleksiyonu.
Yahoo Image Search Genel Görsel koleksiyonu.

İstatistikler  
Başlık Konu Açıklama
European Data Center: For Work and Welfare İş Dünyası Avrupa istatistikleri.
Global Statistics Genel Uluslararası istatistikler.
International Archive of Education Data Eğitim Uluslararası istatistikler.
International Monetary Fund Ekonomi ve Finans Uluslararası istatistikler.
International Statistical Agencies Genel Uluslararası istatistikler.
World Health Organization: Statistics Sağlık Uluslararası istatistikler.

Kılavuzlar ve Rehberler  
Başlık Konu Açıklama
Academic360.com Meslekler, Akademik Akademik mesleklerle ilgili internet kaynaklarını listeleyen bir rehberdir.
DirectoryScience: The Comprehensive Science Directory Fen Bilimleri Kapsamlı bir bilim dizinidir.
Jobs.ac.uk Meslekler, Akademik Akademik mesleklerle ilgili olanakları tanıtan bir kılavuzdur.
List of International Organizations Genel Uluslararsı organizasyonlar.
Research Centers and Services Directory Genel Servis rehberleri ve araştırma merkezleri.
Science Search Fen Bilimleri Bilimsel araştırma rehberleri.
Travel & Cultures Directory Kültür, Uluslararası Seyehat ve kültür rehberi.
TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı Genel Proje veri tabanı.
Yahoo Directory of References Genel Yahoo rehber ve referanslar.

Kısaltmalar  
Başlık Konu Açıklama
Abbreviations.com Genel Kısaltılmış adlar, trimler.
Acronym Finder Genel Kısaltılmış adlar, trimler.

Nadir Eserler ve El Yazmaları  
Başlık Konu Açıklama
Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts Orta Çağ Dijitalleştirilmiş Ortaçağ’a ait nadir eserler.
Digital Medieval Manuscripts Orta Çağ, Avrupa Ortaçağ’a ait dijital el yazmaları.
Digital Scriptorium Orta Çağ, Rönesans Ortaçağ ve Rönesans dönemine ait dijital el yazmaları.
Early Manuscripts at Oxford University 9.-16. yy., Britanya Oxford Üniversitesi erken dönem el yazmaları.
Manuscripts and Archives Digital Images Database (MADID) Genel El yazmaları ve arşivleri dijital görüntü veri tabanı.
Online Medieval and Classical Library (OMACL) Genel, Orta Çağ Online Ortaçağ klasik kütüphanesi.
Osmanlı-Türk El Yazmaları ve Nadir Eserler Osmanlı-Türk Eserleri Osmanlı – Türk nadir eserler.
Rare Book Room Genel Nadir kitaplar.

Patentler  
Başlık Konu Açıklama
CIPO: Canadian Intellectual Property Office Genel Kanada patentleri.
European Patent Office Genel Avrupa patentleri.
Free Patents Online Genel Uluslararası patentler.
Google Patents Search Genel Uluslararası patentler.
Türk Patent Enstitüsü Genel Türkiye patentleri
UK Patent Office Genel İngiltere patentleri.
US Patent and Trademark Office Genel ABD patentleri.

Sesli Kitaplar  
Başlık Konu Açıklama
LibriVox: Free Audio Books Genel, Edebiyat Ücretsiz sesli kitaplara erişim sağlar.
Gutenberg: Audio Books Project Genel, Edebiyat Ücretsiz sesli kitaplara erişim sağlar.
Barnes & Noble Free Audio Books Genel, Edebiyat Ücretsiz sesli kitaplara erişim sağlar.

Standartlar  
Başlık Konu Açıklama
ANSI: American National Standards Institute ABD ABD standartları
BSI: British Standards Institution İngiltere İngiltere standartları
Canadian Standards Association Kanada Kanada standartları
European Standards Catalogue AB AB standartları
International Organization For Standardization (ISO) Genel Uluslararası standartlar
NSSN: Search Engine for Global Standards Genel Uluslararası standartlar
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Türkiye Türkiye standartları