İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü; İslam’ın gelmesiyle Müslümanların günümüze kadar dinî, siyasî, sosyal, iktisadî, edebî ve sanatsal alanlarda yapmış oldukları tüm faaliyetleri bilimsel bir yöntemle araştırmayı, bu tarihî birikimi objektif olarak değerlendirmeyi ve günümüze nakletmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazanırlar. Bölümümüz bünyesinde İslam Tarihi Anabilim Dalı’nın yanı sıra Türk İslam Edebiyatı ve Sanatları Anabilim Dalı bulunmaktadır. Aynı zamanda arşiv belgelerini okuma, mimari eserleri tanıma, şiir, musiki ve edebiyat bilgisi elde ederler.Bölümümüz bünyesinde iki Doçent, üç Dr. Öğr. Üyesi ve üç Arş. Gör. olmak üzere sekiz öğretim elemanları bulunmaktadır. Başkanlığı'nı Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN yapmaktadır. 
 

 İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
 

 TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE SANATLARI ANABİLİM DALI