Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Metin DOĞAN

Başkan

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

Üye

Prof. Dr. Cemşafak ÇUKUR

Üye

Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR

Üye
Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ

Üye

Doç. Dr. İbrahim SEZGÜL

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enes KALA                

Üye