Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sait OKUMUŞ

Başkan

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

Üye

Prof. Dr. Cemşafak ÇUKUR

Üye

Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR

Üye
Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

Üye

Doç. Dr. Sıddık ÇALIK  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELİK Üye