Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sait OKUMUŞ

Başkan

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

Üye

Prof. Dr. Cemşafak ÇUKUR

Üye

Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR

Üye
Doç. Dr. Sıddık ÇALIK

Üye