Fakülte Kurulu

                                                        Fakülte Kurulu

 

Prof. Dr. Metin DOĞAN

Başkan

Prof. Dr. Kenan OLGUN

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Cemşafak ÇUKUR

 Psikoloji Böl. Bşk. V.

Prof. Dr. Sait OKUMUŞ

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR

Tarih Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

Felsefe Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

Sosyoloji Böl. Bşk. V.

Prof.Dr. Muammer Mete TAŞLIOVA

Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Bşk. V.

Prof. Dr. Metin DOĞAN

Bilgi ve Belge Yönetimi Böl. Bşk. V.

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İsmail ÇAKIR

Batı Dilleri Bölümü Başkanı

Doç. Dr. İbrahim SEZGÜL

Medya ve İletişim Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Özden YALÇINKAYA ALKAR

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Münire KEVSER BAŞ

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem ARIOĞLU

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi