Görev Tanımlamaları

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ŞEFİ GÖREV TANIM FORMU Tıklayınız
MALİ İŞLER SORUMLUSU GÖREV TANIM FORMU Tıklayınız
PERSONEL İŞLERİ SORUMLUSU GÖREV TANIM FORMU Tıklayınız
ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU GÖREV TANIM FORMU Tıklayınız
TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIM FORMU Tıklayınız
EVRAK KAYIT VE KURULLAR YAZI İŞLERİ SORUMLUSU GÖREV TANIM FORMU Tıklayınız
BÖLÜMLE SEKRETERİ GÖREV TANIM FORMU Tıklayınız