İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
|
Slide1

Slide1

Merkez Hakkında Genel Bilgi

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYBU İLTUM); klinik bilimler, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, nanoteknoloji, mikroteknoloji, farmakoloji, farmasötik teknoloji, farmakodinamik, farmakokinetik gibi konularda interdisipliner özelliklerde proje, tez çalışması veya bilimsel araştırmaların ve yürütülebileceği dünya standartlarında bir AR-GE merkezi olarak kurulmuştur. Proje kapsamında merkezde; yeni ve özgün nano/mikropartiküler sistemler, ilaç taşıma sistemleri sentez ve karakterizasyonu, in vitro ve in vivo çalışmalar yapılmaktadır.

 

Merkezin Kuruluş Gayesi

Sağlıkla ilgili veriler ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Sağlık harcamaları da ülke ekonomilerinde en önemli payı oluşturan birkaç kalemden biridir. Bu nedenlerle sağlık konusunda yapılan AR-GE çalışmaları ve üretime dönüşen ürünler ülkelerin hem gelişmişlik düzeylerini hem de ekonomik düzeylerini belirleyen önemli parametrelerdir. Sağlık denildiğinde temel bilimlerden klinik bilimlere, ekonomiden mühendisliğe pek çok alanda bilgi ve tecrübenin işin içinde olması ve bu alanlardaki bilginin çok geniş olması sebebiyle sağlık alanındaki AR-GE çalışmalarının pek çok disiplinden bilim insanının birlikte çalıştığı interdisipliner özellik taşıması kaçınılmaz bir özelliktir. Bu amaçlara yönelik olarak AYBU ILTUM bünyesinde interdisipliner konularda proje ve bilimsel çalışma süreci devam etmektedir. AYBU ILTUM, ilkesel olarak klinikte karşılaşılan problemlere temel bilimlerin de desteğiyle interdisipliner karakterli çözümler geliştirmeyi hedefleyen bir merkezdir.