ETKİNLİKLER

AYBÜ Hukuk Fakültesi 166. Çarşamba Semineri–İstinaf Sonrası İdari Yargının Durumu Adlı Sunum Gerçekleştirildi.

Detaylı incele

Öğretim Üyelerimiz Mahalli İdareler ve Revizyon İhtiyacı Sempozyumuna Katıldı.

Detaylı incele

Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ Kişisel Verileri Koruma Kurumunda seminer vermiştir.

Detaylı incele

AYBÜ Hukuk Fakültesi 165. Çarşamba Semineri Kapsamında Küreselleşmenin Gıda Hakkı ve Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri Adlı Sunum Gerçekleştirildi

Detaylı incele
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10