Hukuk Toplum Siyaset Sempozyumu Gerçekleştirildi.

HUKUK TOPLUM SİYASET SEMPOZYUMU

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Sempozyumda genç hukukçular bildirilerini sundular.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının öncülüğünde, Hukuk Fakültesi öğretim elemanları, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla 16 Mayıs 2017 tarihinde “Hukuk Toplum Siyaset” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşan sempozyumda Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuk Anabilim Dalı lisansüstü öğrencileri tarafından tebliğler sunuldu.

Sempozyumun, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas DOĞAN tarafından yönetilen ilk oturumunda, Gencer Karabekir KARAGENÇ "İdeal Anayasa Yapım Süreci"; Mustafa Nazif YILDIZ "Gözetim Toplumu Kavramı ve Hukuki Düzenlemelere Yansıması"; Suzan ARSLAN "Türkiye'de İdam Cezasının Kaldırılmasında Siyasetin Rolü" ve son olarak Yahya USMAN "Çağdaş Hukukun Oluşumunda İnsan Haklarının Rolü" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun ikinci oturumu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Şafak Balı tarafından yönetildi. Bu oturumda, Canan AKYÜZ "Siyaset Ahlakı"; Hamdi Abdullah KOÇOĞLU "Çok Hukukluluk"; Fatih Mehmet UZUN "Hukukun Laikliği ve İslam"; Abdullah Enes KARACAN "Türkiye'de Cezalandırma Anlayışı" başlıklı sunumlarıyla yer aldılar.sempozyum foto 1sempozyum foto 2sempozyum foto 3