Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörlüğü
|

Pedagojik Formasyon Rehberi


Pedagojik Formasyon Rehberi'ni PDF olarak indirmek için tıklayınız


BağlantıPedagojik Formasyon Hakkında Genel Hususlar

 

Eğitim ve öğretim sırasında hangi öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilmektedir?

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları’nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilmektedir.

 

AYBÜ bünyesinde pedagojik formasyon eğitimi nasıl verilmektedir?

AYBÜ bünyesinde pedagojik formasyon dersleri 30.12.2022 tarihli YÖK oturumunda alınan karar gereğince seçmeli ders olarak lisans eğitimi esnasında verilmektedir. AYBÜ’de öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz kayıtlı olduğu programın örgün eğitim ve öğretimi sırasında formasyon derslerini alabilirler. Öğrencilerimiz bu seçmeli dersleri sekiz yarıyıllık eğitimlerinin 3. yarıyılından (2. sınıftan) itibaren alabilirler.

 

AYBÜ’de verilmekte olan pedagojik formasyon derslerinin iş ve işlemleri hangi mevzuata göre yapılmaktadır?

Formasyon derslerinde de diğer dersler gibi AYBÜ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır (Bu yönetmeliğe erişmek için tıklayınız). Buna göre diğer (seçmeli) dersler için geçerli olan haklar, yükümlülükler ve kurallar pedagojik formasyon dersleri için de geçerlidir. Örneğin teorik derslerin (ister çevrimiçi ister yüz yüze olsun) %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci o dersten devamsız sayılır ve öğrenciye harf notu olarak DZ verilir.

 

AYBÜ’de Pedagojik formasyon programı kapsamında hangi dersler verilmektedir? Bu dersler her dönem açılıyor mu? 

AYBÜ bünyesinde Pedagojik formasyon dersleri ilk defa 2023 Bahar döneminde açılmıştır. Bu nedenle 2023 Güz ve 2024 Bahar dönemlerinde tüm dersler açılmıştır. Ancak 2024 Güz döneminden itibaren dersler dönemlerine göre açılacaktır. RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması dersi dışındaki dersler yılda sadece bir dönem açılacaktır. RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması her dönem açılmaktadır.  Ancak bu dersi sadece dördüncü sınıflar alabilir. RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması dersini 4. sınıf bahar veya güz döneminde bir dönem almak ve başarmak yeterlidir. 

 

Derslerin hangi dönem açılacağı ve hangi sınıfların bu dersi alabileceği Senato kararı ile belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerimiz bulunduğu dönemdeki dersi ve alt dönemlerden alamadığı pedagojik formasyon derslerini veya bu dönemlerden alıp da başaramadığı dersleri alabilir. Öğrencilerimiz üst dönemlerden ders alamazlar.

 

Tablo 1. AYBÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında verilen dersler ve 2024 Güz dönemi itibariyle bu derslerin açılacağı dönemler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönemi

 T-U-K

AKTS

RFOR801

Eğitime Giriş

Güz

3-0-3

4

RFOR802

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Güz

3-0-3

4

RFOR803

Sınıf Yönetimi

Güz

2-0-2

3

RFOR804

Özel Öğretim Yöntemleri

Bahar

3-0-3

4

RFOR805

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Güz

3-0-3

4

RFOR806

Eğitim Psikolojisi

Bahar

3-0-3

4

RFOR807

Öğretim Teknolojileri

Bahar

2-0-2

3

RFOR808

Rehberlik ve Özel Eğitim

Güz

3-0-3

4

RFOR809

Öğretmenlik Uygulaması

Güz ve Bahar

1-8-5

10

 

Pedagojik formasyon derslerinin izlencelerine nasıl erişebilirim?

Derslerin izlenceleri ÖBS sistemine girilmiştir. Ders izlencelerine Bolonya bilgi paketi sayfamızdan erişebilirsiniz. Bu sayfadan izlenceleri Word belgesi olarak da indirebilirsiniz. Sayfaya erişmek için tıklayınız. 

Not: Derslerin izlencelerine yukarıdaki Tablo 1’de yer alan ders kodlarına tıklayarak da erişebilirsiniz.

 

Pedagojik formasyon derslerini lisans döneminde aldığımı nasıl belgeleyebilirim?

Mezuniyette alınan diplomaların arkasına “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.” ifadesi yazılacaktır. Ayrıca alınan derslerin tamamı transkriptte gözükecektir. Derslerin tamamını almayan öğrencilerin diplomalarına yukarıdaki ibare yazılmayacaktır. Ancak alınmış olan derslerin tamamı transkriptte gözükecektir.

 

Pedagojik formasyon dersleri zorunlu mudur?

Bu dersler zorunlu değildir. AYBÜ bünyesinde ders almak istemeyen öğrenciler isterlerse mezun oldukları zaman farklı üniversitelerin pedagojik formasyon sertifika programlarından ücretli olarak ders alabilirler. AYBÜ’de halihazırda formasyon eğitimi sertifika programı (mezunlara yönelik) bulunmamaktadır.

 

Pedagojik formasyon derslerine başladıktan sonra tümünü almak zorunda mıyım?

Hayır. Toplamda istediğiniz sayıda ders alabilirsiniz. Alamadığınız veya AYBÜ’deki öğrencilik hayatınız boyunca aldığınız halde başarılı olamadığınız dersleri kayıtlı olduğunuz programdan mezun olduktan sonra eğitim fakültesi bulunan (ve pedagojik formasyon sertifika programı yürütmekte olan) üniversitelerden alabilirsiniz.

 

Pedagojik formasyon derslerinden aldığım notlar akademik not ortalaması da dahil edilecek mi?

Evet, bu derslerden alınan notlar akademik not ortalamasına dahil edilecektir. Ancak mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'ye sayılmayacaktır. Bu derslerden başarısız olmanız kayıtlı olduğunuz programdan mezuniyetinizi etkilemeyecektir. Ancak sınavlara girmezseniz veya girip geçer not alamazsanız akademik ortalamanız düşecektir. Ancak seçtiğiniz dersleri ekle-bırak döneminde bırakabilir veya dersten çekilme süresi içinde istediğiniz derslerden çekilebilirsiniz.

 

Pedagojik formasyon derslerinden çekilebilir miyim?

Evet. Bölümünüze bu durumu belirten bir dilekçe vererek çekilebilirsiniz.

 

Pedagojik formasyonu kaç dönemde bitirebilirim? Bir sınır söz konusu mudur?

Pedagojik formasyon derslerini 2. sınıftan itibaren mezuniyete kadar alıp tamamlayabilirsiniz. Mezun olduğunuz anda pedagojik formasyon derslerini alamazsınız. Daha açık bir ifadeyle, kendi bölümünüzün zorunlu derslerinin tamamını başarılı bir şekilde bitirip 240 AKTS’yi tamamladığınızda mezuniyet talebi oluşturmasanız da mezun olabilecek duruma geldiğiniz için formasyon derslerinden alamadığınız dersler varsa o dersleri alamazsınız (bkz. Kalan dersleri başka üniversiteden alabilir miyim?)

 

Dersler yüz yüze mi yoksa çevrimiçi olarak mı yürütülmektedir?

Derslerin % 30’u uzaktan eğitimle AYBÜZEM üzerinden verilmektedir. % 70’i ise yüz yüze yapılmaktadır (Tablo 2). Her dönem çevrimiçi verilecek dersler için YÖK’ten onay alınmaktadır. Yıllara göre çevrimiçi verilen derslerde değişiklikler olabilir. ÖBS’de dersin hangi ortamda verileceği bilgisi verilmektedir. Bu nedenle ders seçerken buna dikkat etmelisiniz.

 

Tablo 2. 2024 Bahar döneminde çevrimiçi verilmekte olan pedagojik formasyon dersleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönemi

T-U-K

AKTS

RFOR801

Eğitime Giriş

Güz

3-0-3

4

RFOR803

Sınıf Yönetimi

Güz

2-0-2

3

RFOR806

Eğitim Psikolojisi

Bahar

3-0-3

4

 

Derslere devam zorunlu mu?

Evet, çevrimiçi veya yüz yüze olmasına bakılmaksızın tüm derslere devam zorunludur. Formasyon derslerinde de diğer dersler gibi AYBÜ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Teorik derslerin en fazla % 30’u, uygulamalı derslerin ise en fazla % 20’si kadar devamsızlık yapılabilir. Ancak RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında MEB okullarında yapılan uygulamada aday öğretmenin devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.

 

RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması dersi teorik ders ve uygulama bileşenlerinden oluşmaktadır. Bunlardan birinden devamsız veya başarısız olan diğerinden de başarısız olmuş sayılır.

 

Dersler hangi kampüste yapılmaktadır?

Dersler bulunduğunuz kampüsten farklı bir kampüste olabilir. Dersler Esenboğa Kampüsü’nde, Etlik Kampüsü’nde (Doğu ve Batı) ve Cinnah Kampüsü’nde yapılmaktadır. Şereflikoçhisar’da öğrenim gören öğrencilerimiz sadece online dersleri seçebilirler veya gelebiliyorlarsa Ankara'daki kampüslerden ders alabilirler. 

 

AYBÜ’de formasyon dersleri yaz okulundan alınabilir mi?

AYBÜ’de yaz okulunda formasyon dersleri açılmamaktadır. 

 

Kalan dersleri başka üniversiteden alabilir miyim?

Mezun olduktan sonra eksik kalan derslerinizi Pedagojik formasyon sertifika programı yürüten üniversitelerden (örneğin Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi) alabilirsiniz. Sertifika programı yürüten üniversitelerin koşullarını sağlamanız gerekir. AYBÜ’den aldığınız dersleri saydırabilirsiniz. Ancak bunun için gerekli bilgi ve belgeleri (transkript, ders içerikleri vb.) sağlamanız gerekir. 

 

RFOR Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uygulama Usul ve Esasları

RFOR809 öğretmenlik uygulaması dersi (1-8-10) hem bahar döneminde hem de güz döneminde açılmakta ve yüz yüze verilmektedir. Öğretmen adayı bu dersi sadece bir dönem almak zorundadır. Bu ders kapsamında öğretmen adayları uygulama akademisyeni tarafından verilen haftada bir saat teorik derse girmekle ve 12 hafta boyunca haftada 8 saat MEB uygulama okulunda uygulama dersine katılmakla yükümlüdür.

 

RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması Dersi kapsamında haftada kaç saat MEB’e bağlı uygulama okulunda uygulama yapılır?

Öğretmen adaylarımız haftada 8 saat bilfiil MEB uygulama okulunda derse girmek zorundadır. 8 saat uygulama haftada bir günde yapılabileceği gibi birden fazla güne de bölünebilir. 

 

Bu derste devamsızlık hakkım var mı?

Hayır. RFOR dersinin MEB uygulama okulunda tamamlamanız gereken 12 hafta ve haftada 8 saat uygulama için devamsızlık hakkınız bulunmamaktadır. Devam durumunuz MEB uygulama okulu tarafından takip edilecek ve sisteme girilecektir.  Geçerli bir mazeretiniz (okul tarafından görevlendirme gibi) olursa telafi yapılabilir. Ancak bir hafta içinde en fazla 2 saat telafi yapılabilir. Dolayısıyla girilemeyen bir haftalık (8 saat) ders için 4 hafta boyunca telafi programı yapmak gerekir. 

 

RFOR809 Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında MEB uygulama okulunda başarılı olamazsam AYBÜ ÖBS’ye girilecek teorik ders notum geçer notlardan biri olabilir mi?

Uygulama ve teorik ders bütündür. RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması dersinden geçmek için her ikisinden de devamsız olmamak ve başarılı olmak gerekir.

 

RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması dersi için önkoşul var mıdır?

Bu ders için resmi bir ön koşul olmamakla birlikte, tercihen Eğitime Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Psikolojisi ve Özel Öğretim Yöntemleri derslerinin alınmış ve başarılmış olması önerilmektedir. Öğretmenlik Uygulaması dersi Özel Öğretim Yöntemleri dersiyle birlikte aynı dönemde alınabilmektedir. 

Öğretmenlik Uygulaması dersinde uygulamaya Ankara dışındaki bir şehirde devam edebilir miyim?

Hayır. Tüm öğretmenlik uygulaması okullarımız Ankara'da bulunmaktadır. 

 

Öğretmenlik Uygulaması dersi tek dönem mi yoksa iki dönem mi?

Öğretmenlik uygulaması dersi tek dönemlik derstir. Güz döneminde veya Bahar döneminde alınabilir. 

 

Uygulama akademisyeni ve uygulama öğretmeninin nitelikleri

Bu dersi verecek olan öğretim elemanlarının Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge’nin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (m) bendi gereği; “öğretmenlik lisans programı mezunu olmak, eğitim bilimleri ve alan eğitiminde lisansüstü derece sahibi olmak, eğitim bilimleri ve alan eğitiminde Üniversiteler Arası Kurul'dan (ÜAK) alınan doçentlik unvanına sahip olmak” şartlarından en az birine sahip olması” gerekmektedir.

 

Uygulama öğretmeninin ise Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı sertifikasını almış olması gerekmektedir. 

 

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme İşlemleri

Günlük Değerlendirme

Öğretim üyeleri sadece günlük değerlendirme işlemi danışman öğretmen tarafından tamamlanmış uygulama öğrencilerine görüş ekleyebilir. ­ Görüş eklenecek uygulama öğrencisi seçilir. ­ “Öğretim Üyesi Görüşü” bölümünde bulunan alanlar en fazla üç yüz karakter olacak şekilde doldurulduktan sonra “KAYDET” butonuna tıklanır. ­ İşlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra “YAZDIR” butonuna tıklanarak günlük değerlendirme formunun iki adet nüshası alınır. Bu formlar da genel değerlendirme gibi arşivlenmelidir.

 

Genel Değerlendirme ­

Uygulama öğrencisinin devamsızlık işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. ­ Uygulama öğrencisinin en az iki kez “Günlük Değerlendirme” işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekir. ­ “Öğretim Üyesi Görüşü” bölümünde bulunan alanlar en fazla üç yüz karakter olacak şekilde doldurulur. ­ Genel Değerlendirme formu eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra “KAYDET” butonuna tıklanır. ­ İşlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonar “YAZDIR” butonuna tıklanarak genel değerlendirme formuna ait iki nüsha çıktı alınmalıdır. Bunlardan bir nüshası uygulama okulunda kalmalıdır. Bir nüshası da uygulama akademisyeni tarafından RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması dersinin diğer evrakları ile birlikte kendi fakültesine teslim ettiği sınav evrakları ile birlikte arşivlenmelidir.

 

GENEL DEĞERLENDİRME İŞLEMİ SADECE BİR KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR! GENEL DEĞERLENDİRME TAMAMLANDIKTAN SONRA GÜNCELLEME İŞLEMİ YAPILAMAZ! Güncelleme işlemi yapabilmeniz için ilinizde bulunan “uygulama öğrencisi değerlendirme il koordinatörü” tarafından yapılan genel değerlendirmenin silinmesi gerekmektedir. ­ Karşılaştığınız sorunlar için lütfen AYBÜ pedagojik formasyon Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz. ­ 

 

Sayısal Değerler

Eksiği Var(E) = 1

Kabul Edilebilir(K) = 2

İyi Yetişmiş(İ) = 3 ­ 

 

Puan Hesabı (Özel Eğitim) = [[(Ex1) + (Kx2) + (İx3)] x 100]/ 111 ­ 

Puan Hesabı (Rehberlik) = [[(Ex1) + (Kx2) + (İx3)] x 100]/ 135 ­ 

Puan Hesabı (Diğer Branşlar) = [[(Ex1) + (Kx2) + (İx3)] x 100]/ 138 

 

Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi Öğretim Üyesi İşlemleri Ekranı

 

Figür 1. Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi Öğretim Üyesi İşlemleri Ekranı (Erişmek için görsele tıklayınız)

https://uod.meb.gov.tr/

 

NOT: RFOR809 Öğretmenlik Uygulaması dersi teorik ders ve uygulama bileşenlerinden oluşmaktadır. Bunlardan birinden başarısız olan diğerinden de başarısız olmuş sayılır. Herhangi bir sebeple (devamsızlık veya geçer not alamama) Uygulama okulunda başarısız olan öğretmen adayına AYBÜ ÖBS sistemi üzerinde GEÇER bir not verilemez.  

 

Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri

 

Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü Resmi Web Sitesi

http://aybu.edu.tr/formasyon

 

Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü Resmi E-Posta Adresi

formasyon@aybu.edu.tr

(Lütfen tüm sorularınız bu adrese gönderiniz. Bu adres dışındaki eposta adreslerine gönderilen mesajlar yoluyla sağlıklı iletişim kurulamayabilir.) 

E-posta adresi sorumlusu: Arş. Gör. Özge DEMİRCİ

 

Sorularınıza hızlı ve doğru bir şekilde yanıt almak için resmi e-posta adresimizi kullandığınız için teşekkür ederiz.

Aşağıdaki hususlar ile ilgili sorularınızı mutlaka bu e-posta adresine iletiniz!

 

  1. Pedagojik formasyon ile ilgili genel sorular
  2. Ders seçimi
  3. Ders programı ve sınav programı
  4. Öğretmenlik uygulaması
  5. Uygulama okulları
  6. Olası diğer hususlar 

 

Posta Adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi A Blok No: 133 Kızılca Çubuk/Ankara 

Web: https://aybu.edu.tr/formasyon

 

Koordinatör: Doç. Dr. Arif BAKLA

E-posta: arifbakla@aybu.edu.tr

Tel: +90 0312 906 2413

 

Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Sorumlu Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Müge AKBULUT

E-posta: mugeakbulut@aybu.edu.tr

Tel: +90 0312 466 7533 Dahili: 2704

 

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Necmettin AYAN

E-posta: necmettinayan@aybu.edu.tr

Tel: +90 312 906 1476

 

Yazı İşleri Sorumlusu: Arş. Gör. Özge DEMİRCİ

E-posta: ozgedemirci@aybu.edu.tr

Tel: +90 0312 906 1433