Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörlüğü
|

Pedagojik Formasyon Nedir?

Pedagojik formasyon programı, Türkiye'de öğretmenlik mesleğini icra etmek isteyenler için düzenlenen bir sertifika programı olarak sunulmakta iken 2023 yılı başında YÖK'ün aldığı bir kararla pedagojik formasyon eğitimi lisans programları bünyesinde de seçmeli ders olarak verilmeye başlanmıştır. Sertifika programı şeklinde verilen pedagojik formasyon eğitimi lisans programlarından bağımsız olarak yürütülmeye devam etmektedir.  Pedagojik eğitim programı, öğretmenlik lisans programları dışında kalan lisans programlarının öğrencilerine/mezunlarına pedagojik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Lisans programları bünyesinde seçmeli olarak verilmekte olan pedagojik eğitim dersleri 2023 Bahar Dönemi itibariyle 3. ve 4. sınıflara sunulmuştur. 2023 Güz Dönemi itibariyle lisans öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren bu dersleri almaya başlayabileceklerdir. Sertifika programı olarak yürütülmekte olan pedagojik formasyon programı, genellikle iki yarıyıl (dönem) süresince uygulanır.

Program kapsamında, öğretmen adaylarına eğitim psikolojisi, öğrenme ve öğretme ilkeleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme gibi pedagojik konular hakkında temel bilgiler verilir. Öğrenciler aynı zamanda öğretmenlik uygulaması dersini de başarmak zorundadırlar.

Pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girerek öğretmenlik mesleğine atanma şansına sahip olurlar. Pedagojik formasyon programını tamamlayanlar, ilgili branşlarda öğretmenlik yapabilirler.