Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörlüğü
|

Misyon & Vizyon

Misyon

Pedagojik formasyon eğitimi koordinatörlüğünün misyonu, eğitim sektöründe nitelikli öğretmen yetiştirilmesini desteklemektir. Öğretmen adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, onları pedagojik olarak donanımlı, yenilikçi ve etkili bir şekilde öğrenme ortamları oluşturmaya teşvik etmektir. Öğretmen adaylarının öğrencilere değer katan, farklı ihtiyaçlara uygun eğitim sunabilen, etik değerlere önem veren ve öğrenmeyi teşvik eden bireyler olmaları hedeflenmektedir. Geleceğin eğitimcilerini yetiştirerek toplumun eğitim kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için güçlü temeller oluşturmaktır.

Vizyon

Öğretmen adaylarına kapsamlı bir pedagojik formasyon sağlamak suretiyle onları mesleki olarak en iyi şekilde yetiştirmektir. Eğitimde yenilikçi yaklaşımların, araştırma tabanlı uygulamaların ve teknolojinin entegrasyonunu teşvik ederek, öğretmen adaylarının öğrenme süreçlerini sürekli olarak geliştirmelerine ve kendilerini yenilemelerine olanak sağlayarak, öğretmenlik mesleğinin geleceğini şekillendiren aktif ve öncü bir rol oynamaktır. Vizyonumuz, nitelikli öğretmenlerin toplumda değer gördüğü, eğitimde kalite standartlarının yükseldiği ve öğrencilerin en iyi eğitimi aldığı bir gelecek için çalışmaktır.