Fen Bilimleri Enstitüsü
|

Doktora Yeterlilik

· Yeterlik sınavı, derslerini, diğer öğrenim etkinliklerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

· Öğrenci ilgili Akademik takvimde belirtilen tarihte Enstitünün belirlemiş olduğu belgeleri Enstitüye teslim eder.

· Öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlilik sınavına girer.

· Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.

· Doktora yeterlilik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere, akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Yeterlilik aşamasına gelmiş ve yeterlilik sınavına girecek olan öğrencinin, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden (FBE 4000 yeterlilik) dersini seçmesi gerekir. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer.

· Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

· Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

· Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

· Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci 1 ay içerisinde Tez İzleme Jüri Formunu ve 6 ay içerisinde de Tez Öneri Formunu Enstitüye teslim etmelidir.

· Tez Öneri Formunu teslim ettikten sona 6 ay içerisinde (belirlenen dönem aralığında Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) Tez İzleme Kurulu (TİK) toplantısını yapmalıdırlar.

NOT: Doktora Yeterlilik Sınavından sonra, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde belirtilen süreler içinde Tez İzleme Komitesi Üyelerinin belirlenmesi ve Tez Öneri Savunma Sınavının yapılması öğrencinin ve Akademik Danışmanının sorumluğundadır.