Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Bünyamin OĞUZ (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN (Üye)

Doç. Dr. Osman DÜZGÜN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi M. Mücahit ASUTAY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mümin ŞEN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Latif İLTAR (Üye)

Öğr. Gör. Şinasi YAŞAR (Üye)