Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Evrak Doğrulama

1 - Lütfen https://www.turkiye.gov.tr adresine giriniz.
2 - Arama bölümüne "Aybü" yazıp Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama kısmına giriş yapınız.
3 - Evrağınızın en altında bulunan  doğrulama yapılacak evrakın doğrulama kodunu giriniz daha sonra, doğrulama yapılacak evrakın sayısını giriniz. (Örn:XXX-XXX-E.1003092 sayısı için 1003092 girilmelidir.)