Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Akademik Personel

Öğr. Gör. Bünyamin OĞUZ

Cinnah Yerleşkesi

boguz@aybu.edu.tr

+90 312 906 13 51

Doç. Dr.Latif İLTAR

Cinnah Yerleşkesi

liltar@aybu.edu.tr

+90 312 906 1350

 
Öğr. Gör. Aybegüm AKSAK GÖNÜL

Cinnah Yerleşkesi

aagonul@aybu.edu.tr

+90 312 906 2566

Öğr. Gör. Ahmet Gürkan KARATAŞ

Cinnah Yerleşkesi

agkaratas@aybu.edu.tr

+90 312 906 1352

Öğr. Gör. Mehmet TOPAY

Cinnah Yerleşkesi

mtopay@aybu.edu.tr

+90 312 906 1349

Öğr. Gör. Çağrı BATLURALKIZ

Cinnah Yerleşkesi

cagribatluralkiz@hotmail.com

+90 312 906 2571

Öğr. Gör. Mert ÇAKIR

Cinnah Yerleşkesi

mmertcakir@gmail.com

+90 312 906 2563

Doç. Dr. Cihat Burak KORKMAZ

Cinnah Yerleşkesi

cbkkrkmz@gmail.com

+90 312 906 2569

Öğr. Gör. Ahmet Tayfun ÖZTÜRK

Cinnah Yerleşkesi

ahmettayfunozturk63@gmail.com

+90 312 906 2571

Öğr. Gör. Hidayet ERGÜN 

Cinnah Yerleşkesi

h.ergun@aybu.edu.tr

+90 312 906 1327

Öğr. Gör. Murat ACELE

Cinnah Yerleşkesi

muratacele@aybu.edu.tr

+90 312 906 1315

Öğr. Gör. Dr. Kürşat İLGÜN

Cinnah Yerleşkesi

kursat.ilgun@aybu.edu.tr

+90 312 906 2568