Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
|

Türkçe Kursları

Değişen küresel düzen içerisinde yükselen bir güç ve aynı zamanda önemli bir bölgesel aktör olan Türkiye, sadece coğrafi konum bakımından değil; kültürel, toplumsal ve siyasi açılardan da Asya ve Avrupa arasında bir köprü rolündedir. Farklı lehçeleri ile geniş bir coğrafyada yaygın olarak kullanılan Türkçe gerek öğrenim hayatınızda gerekse mezuniyet sonrası iş fırsatları yakalamak adına Türkiye’de ve Türkçe konuşulan diğer coğrafyalarda size önemli avantajlar sağlayacaktır.

Türkiye’de kültüre ve yaşam tarzına entegre olarak Türkçe öğrenmek daha pekiştirici ve kapsamlı bir öğrenme şekli olup üniversitemizde düzenlenen Türkçe kurslarına ek olarak Türk kültürünü tanıtıcı geziler, şiir/müzik dinletileri ve farklı sosyal aktiviteler yoluyla Türkçe öğrenme süreciniz daha eğlenceli ve kolay hale gelecektir.

Alanında uzman akademisyenlerimiz ile haftanın beş günü günde beş saat olarak gerçekleştirilen Türkçe kurslarımız, "Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi"nde belirtilen dil gelişim düzeylerine göre düzenlenmiş olup kurslarımız A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Seviye) ve C1- C2 (İleri Seviye) olarak 6 kur düzeyinde yapılandırılmıştır.

Merkezimizde genel Türkçe kurslarının yanı sıra hızlandırılmış Türkçe kursları ve Yabancılara Türkçe Sınavı (YTS) hazırlık kursları da devam etmektedir. Söz konusu kurslar ile kurs bitirme sertifikanızı ya da Türkçe Yeterlilik Belgenizi kolaylıkla alabilirsiniz.

Türkçe kursuna kayıt olmak için tıklayın.

https://forms.gle/PVbz1uMCypHHNXa56